Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

Projekt „Razem damy radę!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Z naszą pomocą odzyskasz równowagę psychiczną i radość życia

Program jest skierowany dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wieku 18-60 lat
oraz ich opiekunów.

Celem programu jest przywrócenie zdolności do wypełniania ról społeczno-zawodowych, osobom z zaburzeniami psychicznymi w okresie 36-ciu miesięcy.

Warunkiem przystąpienia do programu jest:

 • zaświadczenie o leczeniu psychiatrycznym (wystawione nie wcześniej niż dwa miesiące przed przystąpieniem do projektu)
 • miejsce zamieszkania w Łodzi lub na terenie powiatu: zgierskiego, pabianickiego oraz łódzkiego wschodniego
 • zakwalifikowanie jako osoba potrzebująca wsparcia przez specjalistę ds. rekrutacji i realizacji ścieżek wsparcia

W ramach projektu oferujemy 3 formy wsparcia dla uczestników.

I – STACJONARNEsiedziba Stowarzyszenia POMOST w Łodzi, ul. Próchnika 7

w tym:

Zajęcia grupowe (Dzienny Ośrodek Wsparcia)

Yvone Dolan – amerykańska psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem – w jednej ze swoich książek o grupie wsparcia napisała w następujący sposób: „Opowiadając o swoich kłopotach dodającemu otuchy słuchaczowi, przełamujesz osamotnienie, które często potęguje ból, i już nie czujesz się odosobniony w swoim dążeniu do poradzenia sobie z problemem”. W dalszej kolejności dodała: „Podobnie jest z nadziejami, marzeniami i planami zwiększenia swoich możliwości – gdy opowiesz o nich współczującej osobie, będzie ci łatwiej podejmować działania i realizować swoje pragnienia”. Z kolei Irvin Yalom – amerykański psychiatra egzystencjalny – podkreślał znaczenie interakcji interpersonalnej zachodzącej „tu i teraz” w osiąganiu efektów terapeutycznych. O grupie terapeutycznej pisał w następujący sposób: „Rzeczywiście skuteczna grupa terapeutyczna najpierw zapewnia swoistą arenę, na której pacjenci mogą swobodnie wchodzić ze sobą w interakcję, a następnie pomaga im rozpoznać i zrozumieć to, co jest dysfunkcjonalne w ich interakcjach, a na koniec umożliwia im zmianę tych nieadaptacyjnych wzorów”.

Idee i filozofie tych wybitnych przedstawicieli światowej psychoterapii stanowią jedne z głównych inspiracji prowadzonej przez nas grupy wsparcia. Z założenie grupa wsparcia ma być sprzyjającym czasem i bezpiecznym miejscem, w którym każdy z uczestników może podzielić się swoimi codziennymi trudnościami, a także mniejszymi i większymi sukcesami. Grupa prowadzona jest w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, a jednym z jej celów jest wydobywanie zasobów uczestników, które w przyszłości mogą przyczynić się do wprowadzania małych, korzystnych zmian.

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu (w każdą środę) i trwają półtorej godziny.

powinna liczyć 6-12 osób. Grupa spotyka się bez specjalisty, gospodarzem jest asystent zdrowienia. Rozmawiamy o trudnościach i problemach związanych z naszym zdrowiem i samopoczuciem. Wspieramy się w pokonywaniu i rozwiązywaniu problemów. Poruszamy tematy, które pomagają nam odzyskiwać zdrowie i poprawiać nasze funkcjonowanie w życiu codziennym, takie jak dbanie o higienę życia psychicznego, asertywność czy przebaczenie.

Spotykamy się raz w tygodniu, we wtorki o godzinie 17.00.

Uczy nas jak efektywnie spędzać czas wolny. Podczas zajęć gramy w gry planszowe, oglądamy filmy, organizujemy wspólne śpiewanie karaoke, gramy w rzutki, a także relaksujemy się za pomocą treningu autogennego Schultza.

Zajęcia odbywają się w piątki od godziny 16.15 do godziny 18.45.

Zajęcia kulinarno-budżetowe są jedną z form rozwijania umiejętności potrzebnych do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Głównym celem zajęć jest wykształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu.

Na zajęciach panuje miła, domowa atmosfera, każdy z uczestników zgłasza swoją propozycję dania. Wypisujemy na kartce składniki oraz obliczamy budżet. Następnie uczestnicy idą na zakupy. Potem każdy dostaje swoje zadanie i przygotowujemy posiłek, który wspólnie spożywamy, a na końcu po sobie sprzątamy.

Główne założenia zajęć rekreacyjno-ruchowych:

 • Rozwój umiejętności ruchowych oraz kształtowanie stosunku do aktywności fizycznej.
 • Możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu oraz z pożytkiem dla zdrowia.

Cele:

 • Kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku.
 • Wyrabianie nawyków higieniczno – zdrowotnych.
 • Uświadomienie potrzeby ruchu – w zdrowym ciele, zdrowy duch.
Jeśli chcesz porozmawiać o bieżących sprawach, które dzieją się w Polsce i na świecie.
Poznać działanie korporacji i jak działa na nas reklama.
Przyjrzeć się rynkowi pracy i zaplanować rozwój osobisty.
Poznać inne kultury i zasmakować ich 🙂
Jeśli tak to zaprasza na nasze zajęcia.
Gwarantujemy, że w naszej grupie nie ma nudy.

 

Spotkania indywidualne

 1. poradnictwo psychologiczno-terapeutyczne
 2. poradnictwo zawodowe
 3. konsultacje edukacyjno-informacyjne udzielane przez lekarza psychiatrę
 4. poradnictwo prawne
 5. poradnictwo żywieniowe udzielane przez dietetyka
 6. poradnictwo asystenta zdrowia w zakresie praktycznych aspektów chorowania i sposobom radzenia sobie z nimi
 7. poradnictwo pedagogiczne w zakresie praktycznego radzenia sobie w codziennych czynnościach z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przewlekłej choroby udzielane przez pedagoga
 8. poradnictwo informatyczne w zakresie kompetencji cyfrowych w szczególności związane ze sposobami wyszukiwania w sieci internetowej konkretnych informacji, spraw urzędowych, edycji i składania dokumentów elektronicznych, przeglądania oferty edukacyjnych. czy poszukiwania ofert pracy

Przewiduje się 20 miejsc wsparcia.
Miesięczny koszt uczestnictwa: 10 zł. (Istnieje możliwość zwolnienia z opłat dla osób poniżej kryterium. dochodowego.)

II – W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Rodzaj przewidzianego wsparcia:

Usługi asystenckie – będą obejmowały wspieranie uczestników projektu w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnego do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Usługi będą świadczone przez asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze  realizowane będą przez: psychologa/terapeutę i fizjoterapeutę. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych:

 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne jako wspieranie procesu leczenia
 • rehabilitacja fizyczną i usprawnianie funkcji organizmu

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – (6-ciu sąsiadów-opiekunów) będą obejmować wspieranie uczestników projektu w podstawowych codziennych czynnościach domowych i życiowych oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Przewiduje się 10 miejsc wsparcia.
Miesięczny koszt uczestnictwa: 50 zł. (Istnieje możliwość zwolnienia z opłat dla osób poniżej kryt. dochod.)

III – WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW CHORUJĄCYCH

1) grupowe spotkania edukacyjno-terapeutyczne mające na celu zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń, w tym zwiększających umiejętności w zakresie opieki nad osobami chorującymi psychicznie trwające 2 godziny, organizowane 8 razy w roku

2) poradnictwo indywidualne, w tym psychologiczne/terapeutyczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych prowadzone przez terapeutę z doświadczeniem w pracy z rodzinami osób chorujących psychicznie

Miejscem realizacji będzie siedziba Stowarzyszenia POMOST w Łodzi, ul. Próchnika 7

Przewiduje się 20 miejsc wsparcia.
Miesięczny koszt uczestnictwa: bezpłatnie.

Każdy z opiekunów przyjętych do projektu będzie mógł korzystać ze wszystkich przewidzianych zajęć grupowych aczkolwiek jeśli ktoś zrezygnuje z udziału, na jejo miejsce będzie przyjmowany kolejny chętny uczestnik.

Wsparcie indywidualne przewidziano w wymiarze 1 – 3 spotkań / kwartał na jednego opiekuna – uczestnika projektu.

Niezbędne dokumenty do pobrania poniżej:

Więcej informacji o projekcie na naszej stronie www oraz bezpośrednio pod adresem:

Małgorzata Trojanowska,
e-mail: m.trojanowska@pomost-lodz.org,
tel. 42 632 08 66
pon-pt w godz. 8.00 – 14.00

Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

Projekt „Razem damy radę!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

ZESPÓŁ WSPIERAJĄCO-AKTYWIZUJĄCY

Aneta Grzyb

Specjalista ds. rekrutacji i realizacji
ścieżek wsparcia oraz Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Małgorzata Walkiewicz

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Filip Pirowski

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Weronika Łukasiewicz

Asystent zdrowienia, Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Jakub Rychter

Psycholog

Jakub Winerowicz

Fizjoterapeuta

Aneta Szustak

Pedagog, terapeuta środowiskowy

Barbara Kaszyńska

Barbara Kaszyńska

Lekarz psychiatra, terapeuta środowiskowy

Kamil Brzeziński

Socjolog, terapeuta

Anna Zajda-Czapińska

Doradca zawodowy

Michał Sajewicz

Pedagog prowadzący zajęcia
rekreacyjno-ruchowe

Jolanta Krzyżanowska

Dietetyk

Marta Dębowska

Terapeuta zajęciowy

Artur Nowaczyński

Informatyk

PERSONEL ADMINISTRACYJNY

Ewa Nowaczyńska

Koordynator projektu

Małgorzata Trojanowska

Asystent kordynatora

Pomaganie jest takie proste!

Dobro zawsze wraca.

Przekaż darowiznę online


20zł

Przekaż darowiznę online


50zł

Przekaż darowiznę online


inna kwota

Przekaż 1% naszej organizacji

Dzięki Waszym dotacjom jesteśmy w stanie pomagać, dziękujemy!

Wspomóż nas zakupami w internecie

Dzięki Waszym dotacjom jesteśmy w stanie pomagać, dziękujemy!

Stowarzyszenie Pomost

Staramy się być z Wami w najcięższych chwilach.
Czujemy się pomocni i chcemy być dla Was.

KOCHAMY POMAGAĆ.

Ogrom ciepła i pozytywnej energii, które są w nas postanowiliśmy przełożyć na czyny

NIP: 731 179 38 39
KRS: 0000097425
Konto bankowe:
BNP Paribas
12 2030 0045 1110 0000 0020 5820

„Jeśli komuś pomogłeś, to jest duża szansa na to, że ta osoba również zacznie pomagać.”