Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

Projekt „Razem damy radę!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Powróć z nami do codziennego życia.

Program jest skierowany dla osób z zaburzeniami psychicznymi w wieku 18-60 lat
oraz ich opiekunów.

Celem programu jest przywrócenie zdolności do wypełniania ról społeczno-zawodowych, osobom z zaburzeniami psychicznymi w okresie 36-ciu miesięcy.

Warunkiem przystąpienia do programu jest:

 • zaświadczenie o leczeniu psychiatrycznym (wystawione nie wcześniej niż dwa miesiące przed przystąpieniem do projektu)
 • miejsce zamieszkania w Łodzi lub na terenie powiatu: zgierskiego, pabianickiego oraz łódzkiego wschodniego
 • zakwalifikowanie jako osoba potrzebująca wsparcia przez specjalistę ds. rekrutacji i realizacji ścieżek wsparcia

W ramach projektu oferujemy 3 formy wsparcia dla uczestników.

I – STACJONARNEsiedziba Stowarzyszenia POMOST w Łodzi, ul. Próchnika 7

w tym:

Zajęcia grupowe (Dzienny Ośrodek Wsparcia)

Yvone Dolan – amerykańska psychoterapeutka z wieloletnim doświadczeniem – w jednej ze swoich książek o grupie wsparcia napisała w następujący sposób: „Opowiadając o swoich kłopotach dodającemu otuchy słuchaczowi, przełamujesz osamotnienie, które często potęguje ból, i już nie czujesz się odosobniony w swoim dążeniu do poradzenia sobie z problemem”. W dalszej kolejności dodała: „Podobnie jest z nadziejami, marzeniami i planami zwiększenia swoich możliwości – gdy opowiesz o nich współczującej osobie, będzie ci łatwiej podejmować działania i realizować swoje pragnienia”. Z kolei Irvin Yalom – amerykański psychiatra egzystencjalny – podkreślał znaczenie interakcji interpersonalnej zachodzącej „tu i teraz” w osiąganiu efektów terapeutycznych. O grupie terapeutycznej pisał w następujący sposób: „Rzeczywiście skuteczna grupa terapeutyczna najpierw zapewnia swoistą arenę, na której pacjenci mogą swobodnie wchodzić ze sobą w interakcję, a następnie pomaga im rozpoznać i zrozumieć to, co jest dysfunkcjonalne w ich interakcjach, a na koniec umożliwia im zmianę tych nieadaptacyjnych wzorów”.

Idee i filozofie tych wybitnych przedstawicieli światowej psychoterapii stanowią jedne z głównych inspiracji prowadzonej przez nas grupy wsparcia. Z założenie grupa wsparcia ma być sprzyjającym czasem i bezpiecznym miejscem, w którym każdy z uczestników może podzielić się swoimi codziennymi trudnościami, a także mniejszymi i większymi sukcesami. Grupa prowadzona jest w oparciu o podejście skoncentrowane na rozwiązaniu, a jednym z jej celów jest wydobywanie zasobów uczestników, które w przyszłości mogą przyczynić się do wprowadzania małych, korzystnych zmian.

Spotkania grupy odbywają się raz w tygodniu (w każdą środę) i trwają półtorej godziny.

powinna liczyć 6-12 osób. Grupa spotyka się bez specjalisty, gospodarzem jest asystent zdrowienia. Rozmawiamy o trudnościach i problemach związanych z naszym zdrowiem i samopoczuciem. Wspieramy się w pokonywaniu i rozwiązywaniu problemów. Poruszamy tematy, które pomagają nam odzyskiwać zdrowie i poprawiać nasze funkcjonowanie w życiu codziennym, takie jak dbanie o higienę życia psychicznego, asertywność czy przebaczenie.

Spotykamy się raz w tygodniu, we wtorki o godzinie 17.00.

Uczy nas jak efektywnie spędzać czas wolny. Podczas zajęć gramy w gry planszowe, oglądamy filmy, organizujemy wspólne śpiewanie karaoke, gramy w rzutki, a także relaksujemy się za pomocą treningu autogennego Schultza.

Zajęcia odbywają się w piątki od godziny 16.15 do godziny 18.45.

Zajęcia kulinarno-budżetowe są jedną z form rozwijania umiejętności potrzebnych do samodzielnego prowadzenia gospodarstwa domowego.

Głównym celem zajęć jest wykształcenie praktycznych umiejętności niezbędnych w samodzielnym życiu.

Na zajęciach panuje miła, domowa atmosfera, każdy z uczestników zgłasza swoją propozycję dania. Wypisujemy na kartce składniki oraz obliczamy budżet. Następnie uczestnicy idą na zakupy. Potem każdy dostaje swoje zadanie i przygotowujemy posiłek, który wspólnie spożywamy, a na końcu po sobie sprzątamy.

Główne założenia zajęć rekreacyjno-ruchowych:

 • Rozwój umiejętności ruchowych oraz kształtowanie stosunku do aktywności fizycznej.
 • Możliwość aktywnego spędzania wolnego czasu oraz z pożytkiem dla zdrowia. 

Cele:

 • Kształtowanie nawyków aktywnego wypoczynku.
 • Wyrabianie nawyków higieniczno – zdrowotnych.
 • Uświadomienie potrzeby ruchu – w zdrowym ciele, zdrowy duch.
Jeśli chcesz porozmawiać o bieżących sprawach, które dzieją się w Polsce i na świecie.
Poznać działanie korporacji i jak działa na nas reklama.
Przyjrzeć się rynkowi pracy i zaplanować rozwój osobisty.
Poznać inne kultury i zasmakować ich 🙂
Jeśli tak to zaprasza na nasze zajęcia.
Gwarantujemy, że w naszej grupie nie ma nudy.


Spotkania indywidualne

 1. poradnictwo psychologiczno-terapeutyczne
 2. poradnictwo zawodowe
 3. konsultacje edukacyjno-informacyjne udzielane przez lekarza psychiatrę
 4. poradnictwo prawne
 5. poradnictwo żywieniowe udzielane przez dietetyka
 6. poradnictwo asystenta zdrowia w zakresie praktycznych aspektów chorowania i sposobom radzenia sobie z nimi
 7. poradnictwo pedagogiczne w zakresie praktycznego radzenia sobie w codziennych czynnościach z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z przewlekłej choroby udzielane przez pedagoga
 8. poradnictwo informatyczne w zakresie kompetencji cyfrowych w szczególności związane ze sposobami wyszukiwania w sieci internetowej konkretnych informacji, spraw urzędowych, edycji i składania dokumentów elektronicznych, przeglądania oferty edukacyjnych. czy poszukiwania ofert pracy

Przewiduje się 20 miejsc wsparcia.
Miesięczny koszt uczestnictwa: 20 zł. (Istnieje możliwość zwolnienia z opłat dla osób poniżej kryterium. dochodowego.)

II – W MIEJSCU ZAMIESZKANIA

Rodzaj przewidzianego wsparcia:

Usługi asystenckie – będą obejmowały wspieranie uczestników projektu w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego, niezbędnego do aktywnego funkcjonowania społecznego, zawodowego i edukacyjnego. Usługi będą świadczone przez asystenta osoby niepełnosprawnej (AON) lub asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej (AOON)

Specjalistyczne usługi opiekuńcze  realizowane będą przez: psychologa/terapeutę i fizjoterapeutę. Zakres specjalistycznych usług opiekuńczych:

 • wsparcie psychologiczno-pedagogiczne jako wspieranie procesu leczenia
 • rehabilitacja fizyczną i usprawnianie funkcji organizmu

Sąsiedzkie usługi opiekuńcze – (6-ciu sąsiadów-opiekunów) będą obejmować wspieranie uczestników projektu w podstawowych codziennych czynnościach domowych i życiowych oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Przewiduje się 10 miejsc wsparcia.
Miesięczny koszt uczestnictwa: 50 zł. (Istnieje możliwość zwolnienia z opłat dla osób poniżej kryt. dochod.)

III – WSPARCIE DLA OPIEKUNÓW CHORUJĄCYCH

1) grupowe spotkania edukacyjno-terapeutyczne mające na celu zajęcia praktyczne oraz wymianę doświadczeń, w tym zwiększających umiejętności w zakresie opieki nad osobami chorującymi psychicznie trwające 2 godziny, organizowane 8 razy w roku

2) poradnictwo indywidualne, w tym psychologiczne/terapeutyczne oraz pomoc w uzyskaniu informacji umożliwiających poruszanie się po rożnych systemach wsparcia, z których korzystanie jest niezbędne dla sprawowania wysokiej jakości opieki i odciążenia opiekunów faktycznych prowadzone przez terapeutę z doświadczeniem w pracy z rodzinami osób chorujących psychicznie

Miejscem realizacji będzie siedziba Stowarzyszenia POMOST w Łodzi, ul. Próchnika 7

Przewiduje się 20 miejsc wsparcia.
Miesięczny koszt uczestnictwa: bezpłatnie.

Każdy z opiekunów przyjętych do projektu będzie mógł korzystać ze wszystkich przewidzianych zajęć grupowych aczkolwiek jeśli ktoś zrezygnuje z udziału, na jejo miejsce będzie przyjmowany kolejny chętny uczestnik.

Wsparcie indywidualne przewidziano w wymiarze 1 – 3 spotkań / kwartał na jednego opiekuna – uczestnika projektu.

Niezbędne dokumenty do pobrania poniżej:

Więcej informacji o projekcie na naszej stronie www oraz bezpośrednio pod adresem:

Małgorzata Trojanowska,
e-mail: m.trojanowska@pomost-lodz.org,
tel. 42 632 08 66
pon-pt w godz. 8.00 – 14.00

Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

Projekt „Razem damy radę!” jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020