DZIĘKUJEMY ZA PRZEKAZANIE 1%

Serdecznie dziękujemy wszystkim sympatykom Stowarzyszenia POMOST oraz osobom wierzącym w sens prowadzonych przez nas działań,tj. wspierania i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu osób z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin/bliskich.
Zarząd Stowarzyszenia POMOST.

Nasz Nr KRS:
KRS 0000097425

Od 20-tu lat działamy na polu zdrowia psychicznego

Pomagamy młodym osobom „stanąć na nogi” po okresie walki z chorobą. Jedną z form wsparcia jest aktywizacja poprzez pracę wolontarystyczną.

Udzielamy bezpłatnych konsultacji osobom doświadczającym trudności życiowych.

Rozwijamy i promujemy wolontariat w woj. łódzkim.

Jak wykorzystujemy 1% ?

W ubiegłym roku:

  • 682 osoby skorzystały z bezpłatnych konsultacji (depresja, wypalenie zawodowe, kłopoty rodzinne)
  • 1862 osobom (mieszkańcom Łodzi) pomogliśmy podjąć wolontariat
  • 382 osoby chorujące psychicznie z pomocą naszych działań podjęło płatny staż lub pracę zawodową

W 2020r. planujemy kontynuację w/w działań.

Im więcej środków uzyskamy tym więcej osób skorzysta!

1% zbieramy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Przekaż 1% naszej organizacji
Stowarzyszenie Pomost

Staramy się być z Wami w najcięższych chwilach.
Czujemy się pomocni i chcemy być dla Was.

KOCHAMY POMAGAĆ.

Ogrom ciepła i pozytywnej energii, które są w nas postanowiliśmy przełożyć na czyny

NIP: 731 179 38 39
KRS: 0000097425
Konto bankowe:
BNP Paribas
12 2030 0045 1110 0000 0020 5820

„Jeśli komuś pomogłeś, to jest duża szansa na to, że ta osoba również zacznie pomagać.”