Stowarzyszenie Pomost

zrozumienie, szacunek i otwarte serce

Pomagamy już od 20 lat wrócić do zdrowia po przebyciu kryzysów w obszarze zdrowia psychicznego. 15 lat temu doprowadziliśmy do powstawania Środowiskowego Domu Samopomocy Przystań, finansowanego ze środków ministerialnych, oraz Centerko, obecnie regionalne Centrum Wolontariatu. Wydaliśmy książkę promującą wolontariat i jego dobroczynny wpływ na zdrowie psychiczne.

Nasz Nr KRS:
KRS 0000097425

1% przeznaczymy ma dofinasowanie wszelkich działań wspierających zdrowie psychiczne tj:

  • między innymi pomoc psychologiczną – pedagogiczną
  • kampanie edukacyjne promujące zdrowy styl życia, będące podstawą zdrowia psychicznego
  • organizację bezpłatnych warsztatów, szkoleń, doradztwa i konsultacji ze specjalistami w znalezieniu pracy lub podjęciu wolontariatu

Członkowie naszego stowarzyszenia to:

  • osoby pełnoletnie doświadczone kryzysami psychicznymi
  • założycielami są rodziny tych osób, tak doświadczanych

Naszym celem jest promowanie najnowszej wiedzy dotyczącej powstania i leczenia w obszarze zdrowia psychicznego.

Najnowsze nurty to:

Otwarty Dialog, który opiera się na zaangażowaniu i włączeniu kręgu osób (najlepiej jak najszybciej) które w porozumieniu ze sobą, zidentyfikują przyczynę kryzysu i pomogą go pokonać. Te osoby to rodzina, przyjaciele i specjaliści.

Metoda Reanimacji Emocjonalnej, która zakłada, bardzo osobisty kontakt z pacjentem, w dążeniu do porozumienia z osobą doświadczającej kryzysu. Poprzez okazywanie współczucia, słuchania i bycia uważnym. Następnie wprowadzenie w proces wzmacniania, aby osoba w kryzysie poczuła się bezpiecznie. To pozwala uwolnić się od cierpienia i przejść do poczucia własnej mocy i odzyskania woli. Kolejnym etap to spełnianie swoich pragnień oraz ułatwienie nawiązywania kontaktów społecznych – relacji.

1% zbieramy we współpracy z PITax.pl Łatwe podatki.

Przekaż 1% naszej organizacji

Im więcej środków uzyskamy, tym więcej osób skorzysta!

Stowarzyszenie Pomost

Staramy się być z Wami w najcięższych chwilach.
Czujemy się pomocni i chcemy być dla Was.

KOCHAMY POMAGAĆ.

Ogrom ciepła i pozytywnej energii, które są w nas postanowiliśmy przełożyć na czyny

NIP: 731 179 38 39
KRS: 0000097425
Konto bankowe:
BNP Paribas
12 2030 0045 1110 0000 0020 5820

„Jeśli komuś pomogłeś, to jest duża szansa na to, że ta osoba również zacznie pomagać.”