Dzienny Ośrodek Wsparcia

Jest placówką dziennego pobytu dla pełnoletnich osób chorujących psychicznie.

Działamy od 2006 roku. Naszym celem jest przygotowanie osób po przebytych kryzysach psychicznych do możliwie jak najpełniejszego życia w społeczeństwie. Staramy się pomóc naszym uczestnikom w usamodzielnianiu się oraz w budowaniu relacji z innymi ludźmi.

ŚDS „Przystań” mieści się w centrum Łodzi na ul. Próchnika 7.
Czynny jest od poniedziałku do piątku.
Oferowane przez nas zajęcia odbywają od 10.00 do 16.00.

Uczestnikami Środowiskowego Domu Samopomocy mogą być:

 • osoby które ukończyły 18 lat
 • chorujące psychicznie,
 • z orzeczoną niepełnosprawnością,
 • będące mieszkańcami Łodzi,
 • wobec których MOPS wydał stosowną decyzję.

CZŁONKOWIE

Do naszego Stowarzyszenia należą:

MŁODZIEŻ

osoby od 19 lat po przebytych kryzysach psychicznych kontynuujący leczenie.

RODZINA

rodzice i opiekunowie a także rodzeństwo osób cierpiących

z powodu zaburzeń psychicznych.

PRZYJACIELE

osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i wspieraniem jego rozwoju.

W ramach rehabilitacji społecznej prowadzimy między innymi:

 • Treningi funkcjonowania w codziennym życiu

 • Treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów

 • Treningi umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań

 • Poradnictwo psychologiczne

 • Terapię ruchową

 • Różnorodne warsztaty

Treningi prowadzi zespół – wspierająco aktywizujący.

NASI WSPÓŁPRACOWNICY

W skład zespołu wspierająco aktywizującego wchodzi kierownik, psycholodzy, pedagog, fizjoterapeuta, terapeuci zajęciowi oraz lekarz konsultant.

Zespół stale podnosi swoje kompetencje zawodowe uczestnicząc w różnych warsztatach i szkoleniach, a od 2012r. do chwili obecnej pracuje pod stałą superwizją:

mgr Wiesława Andrzejczak

Superwizor Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego

ZESPÓŁ WSPIERAJĄCO-AKTYWIZUJĄCY

Aleksandra Kilanowicz

Kierownik

Karolina Urbanelis

Psycholog

Jakub Owczarek

Psycholog

Aleksandra Grobelska

Pedagog

Bożena Brajte

Fizjoterapeuta

Zofia Brzezińska – Zięba

Terapeuta zajęciowy

Bartosz Woźniak

Terapeuta zajęciowy

Barbara Kaszyńska

Barbara Kaszyńska

Lekarz konsultant ŚDS

PERSONEL ADMINISTRACYJNY

Katarzyna Świątek

Księgowa

Stanisława Grzyb

Pracownik gospodarczy

Zasady przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy

Osoby chorujące psychicznie zainteresowane uczestnictwem w naszych zajęciach zapraszamy do ŚDS przy ul. Próchnika 7 w Łodzi. Dowiecie się Państwo, na czym polega uczestnictwo w naszym Domu, jakie obowiązują zasady i regulamin.

Aby zostać uczestnikiem naszego Domu trzeba spełnić następujące warunki:

 • wyrazić zgodę na przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w domu przez pracownika socjalnego MOPS

 • potrzebne będą również dwa zaświadczenie lekarskie wypełnione przez lekarza psychiatrę oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego

 • posiadać aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (MOPS) lub niezdolności do pracy (ZUS)

W sprawie przyjęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy Przystań  prosimy o kontakt tel . pod nr. 42 632 08 66 z mgr Aleksandrą Kilanowicz

Pomaganie jest takie proste!

Dobro zawsze wraca.

Przekaż darowiznę online


20zł

Przekaż darowiznę online


50zł

Przekaż darowiznę online


inna kwota

Przekaż 1% naszej organizacji

Dzięki Waszym dotacjom jesteśmy w stanie pomagać, dziękujemy!

Wspomóż nas zakupami w internecie

Dzięki Waszym dotacjom jesteśmy w stanie pomagać, dziękujemy!

Stowarzyszenie Pomost

Staramy się być z Wami w najcięższych chwilach.
Czujemy się pomocni i chcemy być dla Was.

KOCHAMY POMAGAĆ.

Ogrom ciepła i pozytywnej energii, które są w nas postanowiliśmy przełożyć na czyny

NIP: 731 179 38 39
KRS: 0000097425
Konto bankowe:
BNP Paribas
12 2030 0045 1110 0000 0020 5820

„Jeśli komuś pomogłeś, to jest duża szansa na to, że ta osoba również zacznie pomagać.”