Zajęcia odbywają się się w siedzibie Stowarzyszenia POMOST od poniedziałku do piątku przy ul. Próchnika 7
w godzinach 16-20.

Głównym celem Klubu Samopomocy jest:

  • pomoc osobom z problemami psychicznymi w usamodzielnianiu się i budowaniu trwałych , dojrzałych relacji z innymi
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia
  • wzmocnienie poczucie wiary i akceptacji w siebie

Zajęcia klubowe to przede wszystkim spotkania w grupie . Uczestnicy korzystają z bogatej oferty zajęć klubowych, które mają na celu integrację środowiska osób po kryzysie psychicznym. W ramach zajęć Klubu przewidziane są zajęcia z podstaw komunikacji, zajęcia wspierające, poradnictwo psychologiczne, zajęcia rekreacyjne , kulinarne , zajęcia manualne , taniec i muzyka.

W ramach Klubu organizowane są też zajęcia w innych godzinach poza placówką min. wyjścia kulturalne, wycieczki , zajęcia sportowo-rekreacyjne.

NASI WSPÓŁPRACOWNICY

Program jest realizowany przez zespół merytoryczny pracowników zatrudnionych Klubie : kierownika, psychologa, pedagoga, 2 terapeutów zajęciowych, opiekuna .

Ponadto, w realizację programu włączają się wolontariusze i praktykanci
z kierunku psychologia, pedagogika, praca socjalna.

ZESPÓŁ MERYTORYCZNY

Aleksandra Kilanowicz

Kierownik

Karolina Urbanelis

Psycholog

Aleksandra Saar

Pedagog

Aneta Grzyb

Terapeuta zajęciowy

Małgorzata Walkiewicz

Terapeuta zajęciowy

Bartosz Woźniak

Terapeuta zajęciowy

PERSONEL ADMINISTRACYJNY

Katarzyna Świątek

Księgowa

Renata Dębowska

Księgowa

Liliana Łukasiewicz

Pracownik administracyjny

Henryka Bukowska

Pracownik gospodarczy

Zasady przyjęcia do Klubu Samopomocy

Osoby chorujące psychicznie zainteresowane uczestnictwem w zajęciach zapraszamy do naszej placówki w Łodzi przy ul. Próchnika 7. Dowiecie się Państwo, na czym polega uczestnictwo w naszym Klubie, jakie obowiązują zasady i regulamin.

Aby zostać uczestnikiem KS potrzebne będzie skierowanie lekarskie wypełnione przez lekarza psychiatrę.

W sprawie przyjęcia do KS prosimy o kontakt tel . pod
nr. 42 632 08 66 z kierownikiem KS mgr Aleksandrą Kilanowicz

Pomaganie jest takie proste!

Dobro zawsze wraca.

Przekaż darowiznę online


20zł

Przekaż darowiznę online


50zł

Przekaż darowiznę online


inna kwota

Przekaż 1% naszej organizacji

Dzięki Waszym dotacjom jesteśmy w stanie pomagać, dziękujemy!

Wspomóż nas zakupami w internecie

Dzięki Waszym dotacjom jesteśmy w stanie pomagać, dziękujemy!

Stowarzyszenie Pomost

Staramy się być z Wami w najcięższych chwilach.
Czujemy się pomocni i chcemy być dla Was.

KOCHAMY POMAGAĆ.

Ogrom ciepła i pozytywnej energii, które są w nas postanowiliśmy przełożyć na czyny

NIP: 731 179 38 39
KRS: 0000097425
Konto bankowe:
BNP Paribas
12 2030 0045 1110 0000 0020 5820

„Jeśli komuś pomogłeś, to jest duża szansa na to, że ta osoba również zacznie pomagać.”