Klub Samopomocy zaprasza:

Głównym celem Klubu Samopomocy  jest:

  • pomoc osobom z problemami psychicznymi w usamodzielnianiu się i budowaniu trwałych, dojrzałych relacji z innymi
  • przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu
  • pomoc w wychodzeniu z izolacji i osamotnienia
  • wzmocnienie poczucie wiary i akceptacji w siebie

Zajęcia klubowe to przede wszystkim spotkania w grupie. Uczestnicy korzystają z bogatej oferty zajęć klubowych, które mają na celu integrację środowiska osób po kryzysie psychicznym. W ramach zajęć Klubu przewidziane są zajęcia z podstaw komunikacji, zajęcia wspierające, poradnictwo psychologiczne, zajęcia rekreacyjne, kulinarne, zajęcia manualne, taniec i muzyka.

W ramach Klubu organizowane są też zajęcia w innych godzinach poza placówką m.in. wyjścia kulturalne, wycieczki, zajęcia sportowo-rekreacyjne.

Program będzie realizowany przez zespół merytoryczny pracowników zatrudnionych w Klubie: kierownika, pracownika ds. kadr i rozliczeń, księgową, psychologa, pedagoga, 2 terapeutów zajęciowych, opiekuna, pracownika gospodarczego, pracownika obsługi sekretariatu. Ponadto, w realizację programu planuje się włączenie wolontariuszy i praktykantów z kierunku psychologia, pedagogika, praca socjalna.

Zajęcia będą odbywać się w siedzibie Stowarzyszenia POMOST od poniedziałku do piątku przy ul. Próchnika 7. KLUB działa od poniedziałku do piątku w tygodniu od godziny 16-20.

W sprawie przyjęcia do Klubu Samopomocy prosimy o kontakt tel. pod nr. 42 632 08 66 z kierownikiem KS mgr Aleksandrą Kilanowicz