Zarząd

Skład Zarządu Stowarzyszenia na rok 2020:


 • Ewa Nowaczyńska – prezes
 • Barbara Kaszyńska – wiceprezes
 • Michał Ciesielski – skarbnik
 • Aleksandra Kilanowicz – sekretarz
 • Weronika Łukasiewicz – członek zarządu ds. członkowskich
 • Aneta Grzyb – członek zarządu ds. współpracy ze zgromadzeniem konsultacyjno-doradczym
 • Mariusz Kołodziejski – członek zarządu ds. działalności gospodarczej Stowarzyszenia

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Katarzyna Leszczyńska – przewodnicząca
 • Weronika Łukasiewicz – z-ca przewodniczącej
 • Michał Ciesielski – sekretarz

Skład Zarządu Stowarzyszenia na lata 2017 – 2020:


 • Ewa Nowaczyńska – prezes
 • Aneta Szustak – wiceprezes
 • Mariusz Kołodziejski – skarbnik
 • Aleksandra Kilanowicz – sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Katarzyna Leszczyńska – przewodnicząca
 • Weronika Łukasiewicz – z-ca przewodniczącej
 • Michał Ciesielski – sekretarz

Skład Zarządu Stowarzyszenia na lata 2014 – 2016:


 • Ewa Nowaczyńska – prezes
 • Aneta Szustak – wiceprezes
 • Mariusz Kołodziejski – skarbnik
 • Aleksandra Kilanowicz – sekretarz

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Aneta Grzyb – przewodnicząca
 • Weronika Łukasiewicz – z-ca przewodniczącej
 • Katarzyna Leszczyńska – sekretarz

Skład Zarządu Stowarzyszenia w latach 2011 – 2013:


 • Ewa Nowaczyńska – prezes
 • Aneta Szustak – wiceprezes
 • Krystyna Bobowicz – skarbnik
 • Katarzyna Leszczyńska – sekretarz
 • Urszula Nowakowska – członek Zarządu
 • Elżbieta Gosławska – członek Zarządu (do dn. 28.09.2012)
 • Mieczysław Staniucha – członek Zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Rafał Dudziński – przewodniczący
 • Weronika Łukasiewicz – z-ca przewodniczącego
 • Adam Gosiński – sekretarz

Skład Zarządu Stowarzyszenia w latach 2005 – 2010:


 • Ewa Nowaczyńska (z d. Kaszyńska) – prezes
 • Mariusz Gęsikowski – wiceprezes
 • Urszula Nowakowska – skarbnik
 • Katarzyna Leszczyńska – sekretarz
 • Krystyna Rodkiewicz – członek Zarządu
 • Jan Kądziela – członek Zarządu
 • Mieczysław Staniucha – członek Zarządu
 • Irena Saganowska – członek Zarządu (do 02.2008r.)
 • Krystyna Bobowicz – członek Zarządu (od 03.2009r.)

Skład Zarządu Stowarzyszenia w latach 2000 – 2004:


 • Iwona Ciemierska – prezes
 • Jan Kądziela – wiceprezes
 • Krystyna Rodkiewicz – skarbnik
 • Katarzyna Leszczyńska – sekretarz
 • Barbara Kaszyńska – członek Zarządu

Komisja Rewizyjna w latach 2000 – 2010:


 • Marcin Studniarski / Elżbieta Bieniak (od 2002r.) – przewodniczący/-a
 • Mirosława Kowalczyk – członek Komisji
 • Janina Kędzierska – członek Komisji

Ważne!

Możesz pomóc osobom, które nie dają rady przekazując swój 1% – nasz nr KRS: 0000097425