Misja Stowarzyszenia

Misją naszego Stowarzyszenia jest zapobieganie wykluczeniu społecznemu młodych osób z zaburzeniami psychicznymi.


„Wiele chorób psychicznych rozwija się w okresie młodości, jest zatem dość dużo czasu, by je zdiagnozować i rozpocząć odpowiednią terapię”
– prof. Hans Ulrich Wittchen, dyr. Instytutu Psychiatrii i Psychologii Uniwersytetu w Dreźnie.

Formy działalności Stowarzyszenia POMOST


„Pomost” wspiera osoby zagrożone utratą zdrowia psychicznego; prowadzi szeroko rozumianą rehabilitację społeczno-zawodową osób chorujących psychicznie a także w różnorodnych formach wspiera ich rodziny i bliskich.

Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia obejmuje:

 1. prowadzenie grupowych zajęć o charakterze terapeutycznym takich jak: zajęcia plastyczne, arteterapia, relaksacja itp.
 2. prowadzenie grupowych zajęć rozwijających samodzielność takich jak: zajęcia kulinarne, trening budżetowy, trening higieniczny itp.
 3. indywidualne poradnictwo specjalistyczne – w tym: konsultacje psychologa, pedagoga, psychiatry, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i innych specjalistów
 4. indywidualne i grupowe zajęcia sportowo-rekreacyjne
 5. prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dotyczących zagadnień związanych z zaburzeniami psychicznymi
 6. prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dotyczących wolontariatu
 7. prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych dotyczących aktywizacji zawodowej
 8. organizacja kursów i zajęć w zakresie tańca, muzyki, sztuki i teatru
 9. organizacja kampanii, imprez, wydarzeń promujących zdrowie psychiczne i niosących wiedzę na temat zaburzeń psychicznych i wszelkich zagadnień z nimi związanych
 10. organizacja kampanii, imprez, wydarzeń promujących wolontariat
 11. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie
 12. prowadzenie poradnictwa psychologicznego i psychoterapii

Przedmiotem działalności odpłatnej Stowarzyszenia jest:

 1. prowadzenie grupowych zajęć o charakterze terapeutycznym takich jak: zajęcia plastyczne, arteterapia, relaksacja
 2. prowadzenie grupowych zajęć rozwijających samodzielność takich jak: zajęcia kulinarne, trening budżetowy, trening higieniczny
 3. indywidualne poradnictwo specjalistyczne – w tym: konsultacje psychologa, pedagoga, psychiatry, doradcy zawodowego, pracownika socjalnego i innych specjalistów
 4. indywidualne i grupowe zajęcia sportowo-rekreacyjne
 5. prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dotyczących zagadnień związanych z zaburzeniami psychicznymi
 6. prowadzenie kursów, szkoleń, warsztatów dotyczących wolontariatu
 7. prowadzenie kursów i szkoleń zawodowych i dotyczących aktywizacji zawodowej
 8. organizacja kursów i zajęć w zakresie tańca, muzyki, sztuki i teatru
 9. organizacja kampanii, imprez, wydarzeń promujących zdrowie psychiczne i niosących wiedzę na temat zaburzeń psychicznych i wszelkich zagadnień z nimi związanych
 10. organizacja kampanii, imprez, wydarzeń promujących wolontariat
 11. prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie
 12. prowadzenie poradnictwa psychologicznego i psychoterapii
  sprzedaż detaliczna prowadzona na straganach i targowiskach wyrobów powstałych na rehabilitacyjnych zajęciach terapeutycznych
 13. sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepów, straganami i targowiskami wyrobów powstałych na rehabilitacyjnych zajęciach terapeutycznych

Do pobrania

Ważne!

Możesz pomóc osobom, które nie dają rady przekazując swój 1% – nasz nr KRS: 0000097425