WORK 4 PSY

Projekt ma na celu wsparcie młodych osób z problemami psychicznymi w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy i w edukacji. Materiały stworzone podczas projektu będą uwzględniały potrzeby osób z problemami psychicznymi, jak również będą służyły doradcom zawodowym, osobom zawodowo zajmującym się osobami chorującymi oraz ich opiekunów. W projekcie stworzone zostaną ogólnodostępne materiały szkoleniowe uwzględniające proces samooceny czy monitorowania postępów. Wszystkie materiały tworzone będą w bliskiej współpracy z grupami docelowymi, aby zapewnić ich jak najwyższy poziom.

  • Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie międzynarodowym i współfinansowane w ramach programu Erasmus Plus.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej projektu

Stowarzyszenie Pomost

Staramy się być z Wami w najcięższych chwilach.
Czujemy się pomocni i chcemy być dla Was.

KOCHAMY POMAGAĆ.

Ogrom ciepła i pozytywnej energii, które są w nas postanowiliśmy przełożyć na czyny

NIP: 731 179 38 39
KRS: 0000097425
Konto bankowe:
BNP Paribas
12 2030 0045 1110 0000 0020 5820

„Jeśli komuś pomogłeś, to jest duża szansa na to, że ta osoba również zacznie pomagać.”