Mieszkanie dla łodzian z zaburzeniami psychicznymi

Stowarzyszanie POMOST wygrywa konkurs ogłoszony przez Miasto na prowadzenie Mieszkań Chronionych dla osób leczących się z powodu problemów psychicznych.

W ubiegłym tygodniu z radością przekazaliśmy wszystkim komunikat, iż w zrewitalizowanych łódzkich kamienicach powstały mieszkania chronione dla łodzian z różnymi niepełnosprawnościami – ruchową, sprzężoną, intelektualną, a także z zaburzeniami psychicznymi.

W rewitalizowaniach mieszkaniach w łódzkich kamienicach będzie mogło znaleźć nowy dom 8 osób z zaburzeniami psychicznymi.

Projekt jest prowadzony przez MOPS, Stowarzyszenie POMOST jest aktywnym członkiem projektu, jako operator mieszkań.. Na tą chwilę wiemy, iż 3 osobowy lokal przy ul. Sienkiewicza oraz mieszkanie 5 osobowe przy ul, Wschodniej zostało zarezerwowane dla lokatorów zmagających się z zaburzeniami psychicznymi. Warunkiem przyznania lokalu będzie posiadanie orzeczenie z symbolem 02p lub zaświadczenie od lekarza pierwszego kontaktu.

Lokale są odnowione, w pełni umeblowane i wyposażone we wszystkie niezbędne sprzęty. Obok mebli, sprzętu AGD itp. Władze miasta zapewniają, iż do końca roku takich lokali ma być jeszcze więcej.

Jak poinformowała Ewa Nowaczyńska, prezes Stowarzyszenia „Pomost”, każda osoba, która wchodzi do mieszkania, żyje tam samodzielnie, natomiast ma codziennie do dyspozycji pomoc opiekuna, czyli osoby, która zna specyfikę tej niepełnosprawności.

Pomoc będzie trwała od 3 do 6 miesięcy. Po tym czasie niepełnosprawni mają być przygotowani do samodzielności.

,,- Mieszkanie treningowe jest przeznaczone dla osób, które kończą terapię i chcą się usamodzielnić. Dzięki pobytowi w warunkach, które są zbliżone do domu rodzinnego, będą miały okazję nauczyć się funkcjonowania w środowisku odpowiadającym miejscu zamieszkania i zostaną przygotowane do samodzielnego życia. Z kolei mieszkania wspierane mogą stać się docelowymi dla tych osób, które potrzebują bardziej intensywnego wsparcia niż pomoc w postaci usług opiekuńczych. Tego rodzaju lokum jest też alternatywą dla domu pomocy społecznej. Dzięki korzystaniu z niego osoba z niepełnosprawnością ma możliwość niezależnego życia. Uruchamianie takich mieszkań to kierunek, w którym chcemy iść”

wyjaśnił zastępca dyrektora łódzkiego MOPS ds. programów społecznych i osób z niepełnosprawnościami Piotr Kowalski.

Kto może zostać mieszkańcem

Pełnoletni mieszkańcy m. Łodzi, zakwalifikowanych do zamieszkania w MChr na podstawie rekomendacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi lub/i organizacji pozarządowych. W szczególności będą to osoby ze zdiagnozowanymi zaburzeniami psychicznymi (o większym stopniu samodzielności):

  • posiadający orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z symbolem 02P lub zaświadczenie od lekarza psychiatry że jest pod opieką PZP
  • o stabilnym stanie psychicznym, bez myśli samobójczych, bez zachowań agresywnych,
  • dbające o higienę, regularnie przyjmujące leki i zachowujące rytm dobowy,
  • na końcowym etapie lub po zakończeniu terapii,
  • samodzielnie poruszające się po okolicy i mieście,
  • nie mających problemów z poruszaniem się (zw. z chorobami narządu ruchu).

Osoby chętne do skorzystania z tej formy pomocy będą zobowiązane złożyć wypełniony formularz zgłoszeniowy do uczestnictwa w mieszkaniu chronionym. Do formularza należy dołączyć kserokopie aktualnego orzeczenia o niepełnosprawności z symbolem 02P w biurze realizatora zadania. Po złożeniu wniosku, będzie on weryfikowany przez koordynatora merytorycznego zadania (koordynator mieszkań chronionych) pod kątem spełniania w/w warunków kwalifikujących do korzystania ze wsparcia. Po weryfikacji kandydat będzie rekomendowany do wydania decyzji o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym.

Decyzje o skierowaniu do korzystania ze wsparcia w mieszkaniu chronionym będą wydawane na czas określony, przez upoważnionych przez Prezydenta Miasta Łodzi pracowników właściwego miejscowo Wydziału Pracy Środowiskowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi, uwzględniając zakres świadczonego wsparcia oraz wysokość odpłatności osoby korzystającej ze wsparcia w mieszkaniu chronionym.