Wyznaczanie celów to nieodłączny element funkcjonowania w życiu codziennym.

Zaczynając od drobnych postanowień, np. zmniejszenia ilości spożywanych słodyczy, po długoterminowe plany
– takie jak zdobycie posady na wymarzonym stanowisku.

Każdy z nas ma swój styl związany z osiąganiem celów
– jedni są „punktowi” (przestrzegający ustalonych wcześniej planów), drudzy „przedziałowi” (działający spontanicznie, bez planowania), a jeszcze inni potrafią przełączać się z jednego stylu na drugi w zależności od sytuacji. Nazywa się to inteligencją motywacyjną. Możemy ją rozwijać w sobie i nauczyć się dobierać odpowiednie sposoby osiągania celu w zależności od samego celu i sytuacji, w której się znajdujemy.

Jednym ze sposobów pomocnych w skutecznym stawianiu i dążeniu do obranych celów to technika SMART. Określa ona 5 wymiarów, które odnoszą się do danego celu, a każdy z nich rozpoczyna się od kolejnej litery angielskiego słowa SMART. 

Cel musi być zatem:

S (specific) – konkretny – Oznacza to, że musisz dokładnie sprecyzować co jest Twoim celem. Np. stwierdzenia „chcę być bogaty” nie możemy uznać za konkretny cel. Ile dokładnie chcesz zarabiać?

M (measurable) – mierzalny – Swój cel będziesz musiał zmierzyć, by sprawdzić, czy udało Ci się go osiągnąć. Jeśli ustalisz konkretną kwotę, którą chciałbyś zarabiać, to bez problemu można zweryfikować, czy udało Ci się ten cel osiągnąć.

A (ambitious) – ambitny – To, co sobie zakładasz musi być dla Ciebie ekscytujące i motywujące. Ambitne zadanie, to zadanie trudne, ale pozostające w zasięgu możliwości. Wymaga wysiłku, ale jesteś w stanie je zrealizować. To, czy zadanie jest ambitne czy nie, jest zależne wyłącznie od Ciebie i tego, co o nim uważasz.

R (real) – osiągalny – Cel, który sobie zakładasz musi być w zasięgu Twoich możliwości. np. czy kwota, którą chcesz zarabiać jest realna do uzyskania/osiągnięcia?

T (time-bound) – terminowy – Musisz ustalić sobie, w jakim okresie chcesz swój cel osiągnąć. Czy chcesz zarabiać daną kwotę do końca roku? Czy w ciągu następnych 5 lat? Cel, który nie jest konkretnie ustalony w czasie możesz odkładać na później, a w konsekwencji nigdy nie rozpocząć jego realizacji.

 

Pomocne jest również obserwowanie postępów, szczególnie w przypadku długoterminowych celów. Samo ustalenie konkretnego celu to nie koniec pracy
– warto rozbić go na mniejsze zadania, które małymi krokami pomogą nam dojść do upragnionej mety.

Dzięki nim nie stracimy motywacji, ponieważ doceniamy się również za sukcesy i osiągnięcia w trakcie realizacji naszego głównego celu, ale również pozwalają na wprowadzenie ewentualnych poprawek.

Więcej w temacie stawiania i osiągania celów przedstawiamy w filmie poniżej.