Stowarzyszenie Pomost
chce zorganizować wyjazd
wakacyjny dla swoich
uczestników

Pandemia Covid i długotrwała izolacja nasiliła problemy naszych podopiecznych. Obniżyła ich nikłe poczucie bezpieczeństwa i zredukowała to co osiągnęli w trakcie pracy nad sobą.

Już wcześniej zauważyliśmy jak dobroczynne oddziaływanie na osobę z zaburzeniami psychicznymi ma wyjazd wakacyjny. Pobyt poza domem, uwolnienie się od codziennych stresów, ponadto kontakt z naturą: zielenią, lasem, słońcem oraz spokój, obecność bardzo życzliwych sobie osób, to bardzo ważne czynniki terapeutyczne sprzyjające zdrowieniu.

Ponadto tym razem chcemy dać szansę gotowym już na to uczestnikom, na połączenie wyjazdu ze szkoleniem na Asystentów Zdrowienia.

Asystent zdrowienia to osoba, która doświadczyła kryzysu zdrowia psychicznego i skończyła odpowiedni
kurs, by móc wspierać osoby trwające w kryzysie i ich bliskich.

Zadania Asystenta zdrowienia to pomoc np. pacjentom na oddziałach całodobowych, praca w domach
samopomocy, Centrach Zdrowia Psychicznego skoncentrowana na wspieraniu w procesie zdrowienia.

Podczas wyjazdu, chcielibyśmy przeprowadzić wstępne szkolenie Uczestników Stowarzyszenia do rozwijania umiejętności w zawodzie Asystenta Zdrowienia.

Dla kogo przewidziany jest wyjazd?

  • dla Uczestników gotowych na podjęcie szkolenia

W ten sposób możecie Państwo nadać swojemu dziecku kierunek w jakim powinno zmierzać, aby jego życie miało sens

Koszt wyjazdu 15.000 PLN

Dlatego chcielibyśmy poprosić Cię o pomoc.
Będziemy niezmiernie wdzięczni za każdą pomoc!

Rozpisanie kosztów wyjazdu:

  • dojazd grupy
  • opłata za turnus zdrowotny
  • wynagrodzenie dla osób szkolących

Pomożesz nam wpłacając darowiznę na konto Stowarzyszenia:
BNP Paribas: 12 2030 0045 1110 0000 0020 5820

Kilka słów o Stowarzyszeniu Pomost:

  • zrozumienie
  • szacunek
  • otwarte serce

Pomagamy już od 20 lat wrócić do zdrowia po przebyciu kryzysów w obszarze zdrowia psychicznego. 15 lat temu doprowadziliśmy do powstania Środowiskowego Domu Samopomocy Przystań, finansowanego ze środków ministerialnych
oraz Centerko, obecnie regionalne Centrum Wolontariatu.

Wydaliśmy książkę promującą wolontariat i jego dobroczynny wpływ na zdrowie psychiczne.

Członkowie naszego stowarzyszenia to:

  • osoby pełnoletnie doświadczone kryzysami psychicznymi, ich rodziny i przyjaciele
  • oraz pracownicy kliniki psychiatrii młodzieży CSK

założycielami byli Rodzice i pracownicy oddziałów młodzieżowych CSK.

Najnowsze nurty to:

Otwarty dialog

– który opiera się na jak najszybszym zaangażowaniu i włączeniu kręgu osób, które zidentyfikują przyczynę kryzysu i pomogą go pokonać.
Te osoby to rodzina, przyjaciele i specjaliści

Metoda reanimacji emocjonalnej

– zakładająca bardzo osobisty
kontakt z osobą doświadczającą kryzysu poprzez okazywanie współczucia, słuchanie i bycie
uważnym. Następnie wprowadzanie w proces wzmacniania się i odzyskania poczucia
bezpieczeństwa. To pozwala uwolnić się od cierpienia i przejść do poczucia własnej mocy
i odzyskania woli. Kolejny etap to spełniania swoich pragnień oraz ułatwianie nawiązywania
kontaktów społecznych.