„WORK4PSY – SPOTKANIE PROMOCYJNE”

Projekt ma na celu wsparcie młodych osób z problemami psychicznymi w wejściu i utrzymaniu się na rynku pracy i w edukacji. Materiały stworzone podczas projektu będą uwzględniały potrzeby osób z problemami psychicznymi, jak również będą służyły doradcom zawodowym, osobom zawodowo zajmującym się osobami chorującymi oraz ich opiekunów. W projekcie stworzone zostaną ogólnodostępne materiały szkoleniowe uwzględniające proces samooceny czy monitorowania postępów. Wszystkie materiały tworzone będą w bliskiej współpracy z grupami docelowymi, aby zapewnić ich jak najwyższy poziom.

  • Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie międzynarodowym i współfinansowane w ramach programu Erasmus Plus.