Uwaga, przypominamy!

Termin rozliczenia PIT za 2019 – 30.04 🙂

W prosty sposób rozliczysz go korzystając z programu PITAX

Celem programu jest przywrócenie zdolności do wypełniania ról społeczno-zawodowych, osobom z zaburzeniami psychicznymi w okresie 36-ciu miesięcy.

Pamiętaj również o wskazaniu organizacji, której przekażesz swój 1%.

Dlaczego MY?

Nasza organizacja została założona przez rodziny młodych osób chorujących psychicznie (głównie opuszczających opiekę szpitalną dzienną i całodobową). Dla tych osób, które wyraźnie  potrzebowały wsparcia i wewnętrznej integracji. Na gruncie tych potrzeb rozwinęła się działalność Stowarzyszenia, która obecnie opiera się w dużej mierze na prowadzeniu placówki rehabilitacyjnej – Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób chorujących psychicznie (działanie stałe) a także na realizacji różnorodnych programów aktywizujących społecznie i/lub zawodowo osoby chorujące psychicznie.
Z przygotowanej oferty pomocy rocznie korzysta kilkadziesiąt osób chorujących i około 30-tu członków rodzin.

W ramach naszych działań 382 osoby chorujące psychicznie z pomocą naszych działań podjęło płatny staż lub pracę zawodową.

Ponad to Stowarzyszenie od lat zajmuje się promocją zdrowia psychicznego w województwie łódzkim.
Od ponad 5 lat organizowane są obchody dnia Zdrowia Psychicznego o zasięgu wojewódzkim, w ramach których prowadzone są specjalistyczne konsultacje, warsztaty i wykłady szerzące wiedzę n/t profilaktyki zaburzeń psychicznych oraz możliwości i zasad korzystania z pomocy psychologów i psychiatrów.

W ubiegłym roku:

  • 682 osoby skorzystały z bezpłatnych konsultacji.
  • Pomagamy pokonać takie schorzenia jak: depresja, wypalenie zawodowe, kłopoty rodzinne).

Przekazując 1% swojego podatku pomagasz nam pomagać innym.

Nasz KRS: 0000097425