Terapia krótkoterminowa skoncentrowana na rozwiązaniach

W poniższym artykule chciałabym przybliżyć Państwu założenia i podstawowe informację dotyczące Terapii Krótkoterminowej Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, która stanowi trzon mojej pracy terapeutycznej. Terapia Krótkoterminowa Skoncentrowana na Rozwiązaniach jest kreatywnym, stosunkowo młodym nurtem terapeutycznym, który zrodził się w latach 70-dziesiątych XX wieku w wyniku krytyki założeń terapii zajmującej się tradycyjnym rozwiązywaniem problemów. Twórcy tego modelu Steve de Shazer i Insoo Kim Berg kwestionują założenie, że zrozumienie wszystkich spraw związanych ze źródłem problemu to jedyny sposób by rozwiązać trudną sytuację; uważali, że skutek nie musi być związany z przyczyną, a rozwiązanie nie musi być wprost związane z problemem. W modelu Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach treść problemu z którym przyszedł klient traktuje się jako sposób ujawnienia jego potrzeb bez nadmiernej na nim koncentracji. Terapeuta skoncentrowany na rozwiązaniach nieustannie szuka mocnych stron i pozytywnego potencjału klienta, stara się zrozumieć, w jaki sposób w jego życiu pojawiają się pozytywne zmiany, wydobywa szczegółowe opisy celów i preferowanych wersji przyszłości, jest ciekaw jego wyjątkowej historii, skupiając się na sukcesach, zdolnościach i zasobach. Poszukuje wyjątków, kiedy klient poradził sobie z trudną sytuacją.

Filozofia centralna tego modelu brzmi:


Jeśli się nie zepsuło, nie naprawiaj.
Jeśli coś działa, rób tego więcej.
Jeśli coś nie działa, zrób coś innego.

W toku pracy terapeutycznej klient dowiaduje się co robi dobrze, co może robić lepiej, zyskuje nadzieję i siłę niezbędną do przezwyciężenia trudnej sytuacji, a praca na wyjątkach z przeszłości, gdy odkrywamy, że klient radził sobie z daną sytuacją daje motywację do podjęcia działań mających prowadzić do pozytywnej zmiany. Gdy terapeuta pyta używając języka rozwiązania – czego klient chce, zamiast – czego nie chce – klient może wyartykułować swoje potrzeby i dążenia kreując w ten sposób obraz, który łatwiej będzie mu przenieść na rzeczywistość.

Mnie jako terapeutę ten sposób pracy zafascynował z uwagi na podmiotowe i indywidualne traktowanie klienta poprzez dawanie mu prawa do przedstawienia swojego punktu widzenia oraz wolności wyboru. Założeniem tego modelu jest filozofia, w myśl której to klient jest ekspertem od swojego życia, terapeuta towarzyszy mu w odkrywaniu jego zasobów, mocnych stron i tego co działa. Ważnym elementem terapii oprócz poszukiwania wyjątków, pytania o cel jest również wzmacnianie klientów poprzez komplementowanie – dostrzeganie i docenianie wszystkich pozytywnych zmian  oraz postawa niewiedzy rozumiana jako ciekawość sądów klienta, które terapeuta przyjmuje bez oceniania, wartościowania i opiniowania co jest dobre, a co złe, bez narzucania swojej racji.

Terapia Skoncentrowana na Rozwiązaniach może być skutecznym narzędziem do pracy z klientami z różnorodnymi problemami, a badania w różnych ośrodkach na świecie, które są prowadzone od wczesnych lat 80-tych pokazują , że jej skuteczność jest porównywalna do skuteczności innych nurtów terapeutycznych, skuteczność ta jest uzyskiwana w krótszym czasie.

Zachęcam wszystkich, którzy znajdują się w kryzysie lub trudnej sytuacji, chcą rozwiązać konkretny problem lub rozwinąć swój potencjał by móc żyć pełniej i z większą satysfakcją do podjęcia terapii i odkrywania swoich zasobów i szukania rozwiązań.