Sieć wsparcia społecznego

Przeszukując internet natknęłam się na wpis: „Wsparcie, które mi dajesz jest niczym koło ratunkowe na środku oceanu.”. To zdanie wzbudziło we mnie refleksję na temat obecności ludzi w życiu każdego człowieka i cenności ich działań, które choć drobne mogą mieć ogromne znaczenie w zdrowieniu i odnajdywaniu poczucia własnej wartości. Na przestrzeni własnego życia zmagamy się z wieloma trudnościami, zawodami, niezrozumieniem oraz porażkami. Doświadczamy chorób najbliższych, bądź sami żyjemy w ciągłym lęku o własne zdrowie i przyszłość. Co pomaga nam iść dalej? Pokonywać trudności lub motywować do działania? W jaki sposób znajdujemy energię, by ponownie spróbować? Odpowiedź jest prosta. Najczęściej są to inni ludzie, którzy swoją postawą pomagają nam dążyć do celu i odnajdywać radość w codziennym życiu. W pracy zawodowej używamy sformułowań: „ważne, żebyś zbudował sieć wsparcia społecznego”, jednak co to tak naprawdę znaczy?

Celem programu jest przywrócenie zdolności do wypełniania ról społeczno-zawodowych, osobom z zaburzeniami psychicznymi w okresie 36-ciu miesięcy.

W literaturze jest wiele definicji, które opisują sieć wsparcia społecznego, ale najprościej można zdefiniować to, jako pomoc dostępną dla jednostek będących w trudnej sytuacji lub kryzysie. Jest to sieć znana pacjentowi, dzięki, której może zmagać się z przeciwnościami. Źródłem wsparcia może być rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, bądź inne bliskie osoby, mające pozytywny wpływ na daną jednostkę. Organizacje pozarządowe budzące zaufanie pacjenta, stworzone przez ludzi pozostających w kontakcie z jednostką chorującą lub w sytuacji kryzysu, również mogą należeć do sieci wsparcia. Jeżeli człowiek będący w dużym stresie, w trakcie rozwiązywania problemów, wie, gdzie i w jaki sposób zwrócić się o pomoc, to oznacza, że zbudował sobie trwałą sieć wsparcia społecznego. Wykorzystując swoje zasoby oraz wsparcie najbliższych dąży do zażegnania kryzysu. Znając i polegając na sieci wsparcia społecznego musimy, jednak pamiętać, że skuteczność osiągniemy, kiedy rodzaj i wielkość udzielanego wsparcia, będzie adekwatna do potrzeb. Efektem dobrego wsparcia może być zmniejszenie stresu, tworzenie poczucia bezpieczeństwa, odnalezienie sensu w podejmowanych działaniach oraz wyjście z kryzysu poprzez towarzyszenie. W ten sposób jednostka zbliża się do określonego celu, dostrzegając w sobie potencjał i rozwijając wiarę we własne możliwości.

W wielu publikacjach przywoływane są badania, z których wynika, że wsparcie społeczne jest niezbędne w sytuacji kryzysu. Samo poczucie posiadania osób, do których możemy zwrócić się o pomoc, czy słowo otuchy, jest ważnym elementem w naszym rozwoju i funkcjonowaniu bez nadmiernego stresu. Nikt z nas nie jest samowystarczalny i każdy potrzebuje czasami pomocy i szeroko pojętego wsparcia. Pamiętajmy, że „Człowiek potrzebuje człowieka, żeby być człowiekiem”.

Aleksandra Grobelska- pedagog

Źródła:
1. E. Włodarczyk, Zakończenie: O wsparciu społecznym i jego znaczeniu, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2016
2. G. Godawa, Aksjologiczne podstawy wsparcia społecznego, 2015
3. K. Skakalska, Wsparcie społeczne a satysfakcja z życia studentów z niepełnosprawnością, Szkice i rozprawy. Student niepełnosprawny, Nr 15(8), 2015