W dn. 15 – 16.10 odbyło się szkolenie dla uczestników
ŚDS „Przystań” pt. „Wolontariat w pierwszych krokach” 🙂

Teraz oficjalnie mogą działać jako wolontariusze!!!!