Morbi vitae purus dictum, ultrices tellus in, gravida lectus.

Projekt WORK4PSY jest odpowiedzią na problem bezrobocia wśród młodych osób z problemami psychicznymi.

Choroby psychiczne dotykają około 27% Europejczyków rocznie. ¾ chorób rozpoczyna się przed 24 rokiem życia, mając tym samym ogromny wpływ na sytuację społeczną oraz zawodową tych osób. Wiele z realizowanych dotychczas projektów skupiało się na włączaniu na rynek pracy osób o statusie NEET (młodzi ludzie pozostający poza systemem pracy, edukacji i szkolenia), bardzo mało uwagi poświęcono jednak osobom o tym statusie z problemami psychicznymi.

Problemy psychiczne mogą być zarówno powodem jak i konsekwencją statusu NEET. Osoby młode z problemami psychicznymi zazwyczaj wcześnie kończą edukację oraz mają utrudnione wejście na rynek pracy z powodu stygmatyzacji i sytuacji w miejscu pracy.

 

W chwili obecnej nie istnieją specjalistyczne narzędzia ułatwiające aktywizację młodych osób z problemami psychicznymi. Ponadto ani grupa docelowa, ani osoby pracujące z osobami z problemami psychicznymi nie są wystarczająco przeszkolone by zapewnić im niezbędne wsparcie w tej sferze.

Celem projektu jest integracja młodych osób z problemami psychicznymi na rynku pracy i edukacji. Materiały stworzone podczas projektu będą uwzględniały potrzeby nie tylko osób z problemami psychicznymi, ale także doradców zawodowych, osób zawodowo zajmujących się osobami chorującymi oraz ich opiekunów. W projekcie stworzone zostaną ogólnodostępne materiały szkoleniowe uwzględniające proces samooceny czy monitorowania postępów. Wszystkie materiały tworzone będą w bliskiej współpracy z grupami docelowymi, aby zapewnić ich jak najwyższy poziom.

Przedsięwzięcie realizowane jest w partnerstwie międzynarodowym i współfinansowane w ramach programu Erasmus Plus. Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie internetowej projektu www.work4psy.eu