Opinia o projekcie „Razem Damy Radę”

Do projektu Razem Damy Radę dołączyłem w czerwcu roku 2020. Był to dla mnie trudny czas ze względu na pogorszenie mojego stanu zdrowia. Miałem w tym czasie problemy z bezsennością, które pogarszały moją i tak już nienajlepszą kondycję psychofizyczną. Na szczęście w tym właśnie czasie dostałem telefon ze Stowarzyszenia Pomost z zaproszeniem na rozmowę rekrutacyjną. Zostałem przyjęty do projektu, a moje zdrowie zaczęło się stopniowo poprawiać.

Zacząłem uczestniczyć w zajęciach grupowych, takich jak grupa wsparcia, grupa samopomocy czy trening umiejętności społecznych. Brałem również udział w zajęciach indywidulanych, wśród których były konsultacje z psychologiem, terapeutą czy doradztwo zawodowe. Udział w zajęciach grupowych wymagał ode mnie nie tylko samego uczestnictwa w nich, ale też mobilizował mnie do regularnego dojeżdżania na zajęcia do siedziby Stowarzyszenia. Ważnym dla mnie czynnikiem była możliwość spotkania się z innymi uczestnikami zajęć, co sprzyjało nawiązywaniu nowych kontaktów z ciekawymi osobami. Stanowiło to w pewnym sensie odskocznię od często napiętych relacji w domu.

Bardzo ważne i cenne były dla mnie indywidualne konsultacje z psychologiem i terapeutą. Dzięki nim udało mi się z czasem stopniowo zyskać większy wgląd w siebie oraz w pewnym stopniu poprawić relacje w domu. Przez sześć miesięcy wspólnych działań zrobiłem postępy w pracy nad sobą, co jest już zauważane nawet przez moich bliskich. Pomoc, którą uzyskałem była profesjonalna, a osoby, które ze mną pracowały, były życzliwe.

Równie istotne były dla mnie konsultacje z doradztwa zawodowego, dzięki którym uświadomiłem sobie w jakim obszarze zawodowym mógłbym się odnaleźć. Efektem wspólnej pracy było zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną w firmie zajmującej się nauczaniem angielskiego online. Pomocne w procesie poszukiwania pracy było m. in. stworzenie dobrego CV dopasowanego do danej oferty. Choć tym razem się nie powiodło, sama rozmowa była dla mnie ważnym doświadczeniem. Istotne było dla mnie także ustalenie celu, do którego dążę i stworzenie osi czasu kolejnych pomniejszych celów na drodze do tego końcowego.

W czasie ostatnich około 2 miesięcy ze względu na zaostrzenie się pandemii COVID-19 pozostawałem znakomitą większość czasu w domu. Ograniczyłem praktycznie całkowicie kontakty z innymi poza takimi sytuacjami jak zakupy czy inne absolutnie niezbędne wyjścia. Pracownicy Pomostu podeszli do mojej sytuacji ze zrozumieniem. Choć zajęcia w Pomoście zostały wznowione w formie stacjonarnej, miałem możliwość zdalnego uczestnictwa w zajęciach treningu społecznego. Umożliwiono mi zupełnie bezproblemowo zdalne konsultacje z psychologiem i terapeutą czy doradcą zawodowym. Dzięki takiemu elastycznemu podejściu mam nadal możliwość korzystania z pomocy ze strony prowadzących zajęcia. Choć część zajęć odbywa się tylko stacjonarnie i tak jest wiele tych, z których mogę bezpiecznie uczestniczyć z domu.

Udział w projekcie Razem Damy Radę w Stowarzyszeniu Pomost jest dla mnie jak dotychczas ważnym i rozwijającym doświadczeniem. Dzięki uczestnictwu w projekcie udaje mi się poznać lepiej samego siebie, stopniowo i wytrwale dążyć do zmian w sobie i w swoim życiu. Mam też okazję przyjrzeć się moim relacjom z rodzicami i przyjaciółmi i na bieżąco omawiać je, aby usprawniać komunikację z ludźmi, którzy są mi bliscy. Pielęgnuję moje dotychczasowe znajomości, a także miałem okazję poznać ciekawe osoby wśród uczestników projektu. Patrząc wstecz widzę, jak przez to półrocze udało mi się nie tylko, jak na razie, wrócić do równowagi i cieszyć się niezłym zdrowiem, ale też popracować nad sobą. Staram się też systematycznie dążyć do celu, jakim jest zdobycie pracy i usamodzielnienie się.

Projekt Razem Damy Radę zdecydowanie polecam osobom, które chcą skorzystać z szerokiej oferty bardzo przydatnych zajęć, popracować nad sobą, poznać ciekawych ludzi i dążyć do dalszego rozwoju. Pracownicy Stowarzyszenia Pomost są życzliwi, można liczyć na wsparcie i pomoc z ich strony.