Odpowiedzialność

Odpowiedzialność jest niezbędnym elementem
w postrzeganiu otaczającej nas rzeczywistości
– zjawisk, które w niej występują, zależności między nimi, naszych myśli, emocji, zachowań oraz wszystkiego, co nas otacza. Jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za ludzi dookoła nas, zadania i obowiązki, ale również za samych siebie – nasze czyny, emocje i zachowania będące reakcjami na różnego rodzaju sytuacje życiowe.

Wzięcie odpowiedzialności za swoje życie, czyny i emocje jest najważniejszym krokiem
na drodze ku dojrzałości.

Jesteśmy odpowiedzialni, gdy:

 1. Wykonujemy podjęte zadanie najlepiej jak potrafimy, czyli:
  • dotrzymujemy słowa;
  • kończymy to, co zaczęliśmy;
  • przyznajemy się do ewentualnych trudności w wykonywanym zadaniu i prosimy o pomoc
 2. Dbamy o innych:
  • bierzemy pod uwagę wpływ naszych czynów na samopoczucie ludzi dookoła nas;
  • szanujemy opinię innych;
  • bierzemy pod uwagę uczucia i emocje innych wywołane różnymi zdarzeniami, nawet jeśli różnią się od naszych.
 3. Akceptujemy konsekwencje naszych działań:
  • przyznajemy się do błędów;
  • jesteśmy uważni na nasze emocje;
  • nie obwiniamy innych, gdy sprawy idą źle.

Branie odpowiedzialności bywa trudne z wielu powodów, które często zależą od indywidualnego podejścia danej osoby. Niektórzy obawiają się ryzyka czy podejmowania wyzwań, które wiążą się z braniem odpowiedzialności. Ten lęk wiąże się z wytrąceniem
z
poczucia komfortu, gdzie jest nam wygodnie i czujemy się bezpiecznie. Paradoksalnie, dopiero gdy przekroczymy tą granicę – zaczynamy się rozwijać.

Dzięki byciu odpowiedzialnym czujemy, że:

 • nie jesteśmy bierni, mamy wpływ na sytuację;
 • zyskujemy pewność siebie i satysfakcję z naszych działań;
 • wyrabiamy własną opinię i dokonujemy samodzielnych wyborów;
 • zwiększa się nasza świadomość.

Na koniec proponujemy proste ćwiczenie na poznanie
i uświadomienie sobie obszarów własnych odpowiedzialności i ich konsekwencji

ĆWICZENIE

Podziel kartkę na trzy kolumny. Zastanów się nad poniższymi sytuacjami ze swojego życia, następnie zapisz odpowiedzi na kartce.

 • W lewej kolumnie: napisz przynajmniej jeden przykład sytuacji, w której czujesz lub czułeś się kiedykolwiek odpowiedzialny za coś lub kogoś w rodzinie.
 • W środkowej kolumnie: napisz przynajmniej jeden przykład sytuacji, w której czujesz lub czułeś się kiedykolwiek odpowiedzialny za coś lub kogoś wśród przyjaciół czy znajomych.
 • W prawej kolumnie: przynajmniej jeden przykład sytuacji, w której czujesz lub czułeś się kiedykolwiek odpowiedzialny za coś lub kogoś w szkole, pracy lub Przystani. 🙂

Następnie na podstawie wypisanych przykładów, odpowiedz na poniższe pytania:

 • W jaki sposób okazywałeś/okazywałaś odpowiedzialność w wymienionych sytuacjach?
 • Co wtedy mówiłeś/mówiłaś, robiłeś/robiłaś?
  Na czym polegały Twoje zadania?
 • Co dobrego wynika dla Ciebie z bycia odpowiedzialnym?
 • Jak myślisz, dlaczego ludzie czasami wybierają bycie nieodpowiedzialnym?