„AKTYWIZACJA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE POPRZEZ WOLONTARIAT”

Regionalne Centrum Wolontariatu „Centerko” zaprasza osoby borykające się z kryzysami i problemami, związanymi ze zdrowiem psychicznym do sprawdzenia się w roli wolontariusza dzięki udziałowi w nowym projekcie pn. „Aktywizacja osób chorujących psychicznie poprzez wolontariat”.

O co chodzi w projekcie?

Zadaniem projektu jest wdrożenie 20-tu osób chorujących psychicznie w woj. łódzkim do pełnienia roli wolontariuszy oraz włączenie ich w wolontariat w obszarze pomocy społecznej. W tym celu zostaną oni odpowiednio przeszkoleni i przygotowani oraz otrzymają indywidualne wsparcie specjalistów i asystentów, którzy będą im pomagali w podjęciu wolontariatu długoterminowego oraz towarzyszyli w trakcie ich pracy.

Przez okres 18-tu miesięcy będą działali w wybranych organizacjach i instytucjach (np. domy pomocy społecznej, świetlice środowiskowe, ośrodki kultury) i wykonywali świadczenia, zgodnie z własnymi możliwościami, predyspozycjami, zainteresowaniami oraz odpowiednią intensywnością, a ich dokonania będą relacjonowane na specjalnie utworzonej stronie na facebooku. Warunkiem udziału jest posiadanie stabilnego stanu zdrowotnego, pozwalającego na podjęcie wolontariatu oraz przebywanie pod opieką lekarza psychiatry lub terapeuty.

Jakie wsparcie otrzymają uczestnicy projektu?

Zrównano beneficjenci-wolontariusze, jak i korzystający z ich usług zostaną uprzednio odpowiednio przygotowani i przeszkoleni z zakresu wykonywanych świadczeń. Dla wolontariuszy przewidziano 12-to godzinne szkolenie, składające się z III modułów („Wolontariat w pierwszych krokach”, „Mam prawo wiedzieć”, „Warto rozmawiać”), dzięki któremu dowiedzą się, czym jest wolontariat w praktyce, w jakich obszarach mogą działać oraz, jak zadbać o odpowiednią komunikację. Natomiast, dla przedstawicieli podmiotów chcących współpracować z wolontariuszami zorganizowane zostanie dwumodułowe 12-to godzinne szkolenie („Zarządzanie wolontariatem”, „Otwarty dialog”), dające uprawnienia pracy w charakterze profesjonalnego koordynatora wolontariatu.

Ponadto, uczestnicy programu objęci zostaną specjalnym, indywidualnym programem wsparcia ze strony specjalnie zatrudnionych asystentów beneficjenta projektu (koordynatorów wolontariatu), psychologa oraz opiekuna merytorycznego, co przyczyni się do lepszego doboru oferty pracy wolontarystycznej oraz efektywnych i systematycznych działań. Każdy uczestnik weźmie również udział w badaniach aktywności – przed rozpoczęciem wolontariatu i po jego zakończeniu, aby zaobserwować wpływ wolontariatu na podejmowane działania i poprawę aktywności społeczno-zawodowej.

Efekty projektu będą na bieżąco upubliczniane i upowszechniane w ramach comiesięcznych transmisji i webinariów, zam. w social mediach i kanale You Tube RCW „Centerko”.

Do udziału w projekcie zapraszamy mieszkańców woj. łódzkiego:

· przyszłych wolontariuszy: osoby chorujące psychicznie (pow. 15 roku życia), chcące podjąć pracę wolontarystyczną po przeszkoleniu i z pomocą asystenta

· przyszłych koordynatorów wolontariatu: pracowników placówek chętnych na przyjęcie do siebie wolontariusza będącego uczestnikiem projektu

Oferta projektu obejmuje: wsparcie i pomoc opiekuna merytorycznego zadania; opiekę asystenta dla wolontariuszy podczas akcji i działań przez nich wykonywanych; indywidualne konsultacje specjalistyczne z psychologiem; bezpłatne szkolenia dla przyszłych wolontariuszy oraz koordynatorów wolontariatu; pakiet bezpłatnych materiałów promocyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych.

Warunki udziału w projekcie:

Warunkiem udziału jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego wolontariusza / organizacji w formie stacjonarnej w siedzibie Regionalnego Centrum Wolontariatu „Centerko” lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (kontakt@centerko.org)

Szczegóły na fanpage’u projektu:

https://www.facebook.com/Aktywizacjapoprzezwolontariat

Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy finansowanego z funduszy EOG.