Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Administratorem danych osobowych zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej jest Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST z siedzibą w Łodzi, adres: ul. Próchnika 7, 90-4008 Łódź, nr KRS: 0000097425.

Dane osobowe to informacje identyfikujące daną osobę, takie jak nazwisko, adres email czy adres pocztowy.

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST nie gromadzi danych osobowych za wyjątkiem sytuacji, kiedy osoby zainteresowane przekazują nam swoje dane w konkretnym celu (np. w celu zaprenumerowania Newslettera) i wyrażają zgodę na ich wykorzystanie. Przekazanie danych osobowych jest każdorazowo dobrowolne, a osobom udostępniającym dane służy prawo dostępu do treści danych oraz ich poprawiania.

Dane osobowe przechowujemy, wykorzystujemy, przekazujemy lub w inny sposób przetwarzamy zgodnie z prawem, w wymaganych przypadkach wyłącznie za zgodą osoby zainteresowanej i zawsze wyłącznie w zakresie – pod względem treści i czasu – wymaganym w określonym przypadku. Stowarzyszenie POMOST gwarantuje, że nie sprzeda, ani nie udostępni danych osobowych żadnym stronom trzecim. Możemy jednak zostać zobowiązani do ujawnienia informacji na temat naszych użytkowników z mocy prawa lub w konsekwencji wykonalnych nakazów organów rządowych.

Wycofanie zgody

Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych można wycofać w całości lub części w każdym momencie, ze skutkiem przyszłym. Dane osobowe zostaną usunięte w momencie otrzymania wycofania zgody. Oświadczenie o wycofaniu zgody prosimy wysłać do nas na jeden z następujących adresów:

Pocztą elektroniczną na adres: biuro@pomost-lodz.org

Pocztą na adres:
Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST
ul. Próchnika 7
90-408 Łódź

Prawo do informacji

Na życzenie, informujemy zainteresowaną osobę o rodzaju i treści danych osobowych, które (jeśli w ogóle) zostały zgromadzone w trakcie jej wizyt na naszej stronie internetowej, w tym o celach, zakresie i sposobie przetwarzania danych, a także o ich udostępnieniach (jeśli miały miejsce). Wszelkie zapytania w tej kwestii najlepiej kierować pod jeden ze wskazanych powyżej adresów.

Cookies

Aby ułatwić korzystanie z naszej strony internetowej, wykorzystujemy „ciasteczka” (ang. „cookies”). Cookies to małe jednostki danych, które przeglądarka internetowa zachowuje na twardym dysku komputera użytkownika, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Stosujemy cookies, aby lepiej zrozumieć sposób, w jaki użytkownicy korzystają z naszej strony internetowej, umożliwić jej sprawniejszą nawigację oraz prowadzić spersonalizowane działania reklamowe. Przykładowo, cookies pomagają nam stwierdzić, czy dana strona naszej witryny została już obejrzana. Cookies mogą również powiedzieć nam, czy dana osoba odwiedziła już kiedyś naszą stronę internetową, czy też jest nowym użytkownikiem. Wykorzystywane przez nas cookies nie przechowują żadnych danych osobowych ani nie gromadzą w inny sposób żadnych osobistych informacji identyfikacyjnych. Jeżeli użytkownik nie życzy sobie otrzymywania cookies, wymaga to skonfigurowania przeglądarki internetowej w sposób pozwalający na usunięcie wszystkich cookies z twardego dysku komputera, blokowanie wszystkich cookies lub też wysyłanie ostrzeżenia przed ich zapisaniem.

Niniejsza witryna internetowa korzysta z Google Analitycs, usługi analizującej oglądalność stron internetowych, udostępnionej przez Google, Inc („Google” ). Google Analitycs używa „cookies”, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika w celu analizy zachowania użytkownika na stronie. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny  (w tym adres IP) będą przekazywane do Google i przechowywane na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google będzie korzystał z tych informacji w celu analizy zachowania użytkownika na stronie, tym samym mając możliwość tworzenia raportów dla stron korzystających z Google nalitycs, a także świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach i korzystaniem z internetu. Google może również przekazywać te informacje podmiotom trzecim, o ile jest to wymagane przez prawo lub jeżeli podmioty trzecie przetwarzają te informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączył adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi przechowywanymi przez Google.
Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce.

Korzystając z witryny, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych przez Google w sposób i w celach określonych powyżej.

Aby uniemożliwić wykrycie cookie przez Google, użytkownik może pobrać i zainstalować w przeglądarce wtyczki blokujące: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

[booked-calendar calendar=94]