O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST powstało w 2000 roku, aby pomagać w zmaganiach z problemami psychicznymi młodym osobom i ich rodzinom.

Wierzymy, że pomoc osobom wkraczającym w dorosłość jak również wsparcie dla ich rodzin to szansa na zapobiegnięcie trwałej inwalidyzacji osób chorujących psychicznie.

Chcemy, aby osoby, którym pomagamy potrafiły skutecznie radzić sobie z własnymi ograniczeniami a tym samym miały szansę na rozwój osobisty i zawodowy tak jak wszyscy młodzi ludzie.

CZŁONKOWIE

Do naszego Stowarzyszenia należą:

MŁODZIEŻ

osoby od 19 lat po przebytych kryzysach psychicznych kontynuujący leczenie.

RODZINA

rodzice i opiekunowie a także rodzeństwo osób cierpiących

z powodu zaburzeń psychicznych.

PRZYJACIELE

osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i wspieraniem jego rozwoju.

HISTORIA STOWARZYSZENIA

W pierwszej połowie 2000r. grupa rodziców młodzieży leczącej się psychiatrycznie w Oddziale Dziennym Centralnego Szpitala Klinicznego nr 2 w Łodzi spotykająca się ze sobą i kierownikiem Oddziału – lek. psychiatrą – Barbarą Kaszyńską tworząc swoistą grupę wsparcia – postanowiła się sformalizować i stworzyć miejsce spotkań dla siebie i swoich dzieci.

Potrzebne było im miejsce, gdzie będą się mogli spotykać i wzajemnie wspierać a także prowadzić rehabilitację młodych osób z zaburzeniami psychicznymi, dla których jedyną ofertą po wyjściu ze szpitala zapewnianą przez Państwo były krótkie i rzadkie wizyty u lekarza psychiatry w poradni.

W dniu 30.06.2000r. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia działającego na rzecz pełnoletniej młodzieży z problemami psychicznymi, ich rodziców, rodzin i przyjaciół. Ponad dwa lata trwało poszukiwanie odpowiedniej lokalizacji. W październiku 2002r. Stowarzyszenie wynajęło lokal będący własnością Skarbu Państwa w Łodzi przy ul.Zachodniej 34. W połowie 2003r. przy Stowarzyszeniu utworzono Poradnię Zdrowia Psychicznego „POMOST”, która od 1.01.2004r. realizuje usługi na podstawie umowy z NFZ.

W kwietniu 2005 roku POMOST zmienił siedzibę na prawie trzy razy większą przy ul. Próchnika 7.

Od początku istnienia organizacja stale współpracuje z Urzędem Miasta Łodzi (przede wszystkim z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych i Wydziałem Zdrowia Publicznego) a także z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim.

NASZE CELE

  • promocja zdrowia psychicznego
  • wspieranie młodych osób po przebytych kryzysach psychicznych w powracaniu do życia w społeczeństwie
  • pomoc rodzinie w odzyskaniu równowagi zachwianej poprzez wystąpienie kryzysu psychicznego u jednego z jej członków
  • wspieranie dostosowania systemu edukacji i rynku pracy do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi
  • promocja i rozwój wolontariatu także jako skutecznej formy terapii
  • walka z krzywdzącymi uprzedzeniami i stygmatyzacją osób z problemami psychicznymi w społeczeństwie

NASI WSPÓŁPRACOWNICY

Zespół bez którego nie dalibyśmy rady pomagać i dzielić się Naszą pomocą z osobami które jej potrzebują.

Ewa Nowaczyńska

Prezes Zarządu, koordynator projektów, specj. ds kadrowo – księgowych

Aneta Szustak

Pedagog, terapeuta środowiskowy

Aleksandra Kilanowicz

Kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” i Klubu Samopomocy, sekretarz Stowarzyszenia Pomost

Mariusz Kołodziejski

Skarbnik, kierownik Biura Wolontariatu „Centerko”, pedagog, terapeuta zajęciowy, członek zarządu ds. działalności gospodarczej Stowarzyszenia

Katarzyna Świątek

Główna księgowa

Renata Dębowska

Pracownik administracyjno-biurowy

Barbara Kaszyńska

wiceprezes Stowarzyszenia Pomost,
lek. psychiatra, specjalista terapii środowiskowej

Jakub Owczarek

Psycholog ŚDS

Karolina Urbanelis

Psycholog ŚDS i KS

Aleksandra Grobelska

Pedagog ŚDS i KS

Zofia Brzezińska – Zięba

Terapeuta zajęciowy

Bożena Brajte

Fizjoterapeuta

Bartosz Woźniak

Opiekun Asystent osoby niepełnosprawnej

Henryka Bukowska

Pracownik administracyjno-biurowy

Liliana Łukasiewicz

Pracownik administracyjno-biurowy

Elżbieta Czerwińska

Pracownik administracyjno-biurowy

Jakub Rychter

Psycholog, psychoterapeuta

Małgorzata Trojanowska

Asystent koordynatora

Aneta Grzyb

Specjalista ds. Rekrutacji i realizacji ścieżek wsparcia, Terapeuta zajęciowy, członek zarządu ds. współpracy ze zgromadzeniem konsultacyjno-doradczym

Małgorzata Walkiewicz

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Weronika Łukasiewicz

Asystent zdrowienia, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, członek zarządu ds. członkowskich

Filip Pirowski

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Kamil Brzeziński

Socjolog, terapeuta

Anna Zajda-Czapińska

Doradca zawodowy

Pomaganie jest takie proste!

Dobro zawsze wraca.

Przekaż darowiznę online


20zł

Przekaż darowiznę online


50zł

Przekaż darowiznę online


inna kwota

Przekaż 1% naszej organizacji

Dzięki Waszym dotacjom jesteśmy w stanie pomagać, dziękujemy!

Wspomóż nas zakupami w internecie

Dzięki Waszym dotacjom jesteśmy w stanie pomagać, dziękujemy!

Stowarzyszenie Pomost

Staramy się być z Wami w najcięższych chwilach.
Czujemy się pomocni i chcemy być dla Was.

KOCHAMY POMAGAĆ.

Ogrom ciepła i pozytywnej energii, które są w nas postanowiliśmy przełożyć na czyny

NIP: 731 179 38 39
KRS: 0000097425
Konto bankowe:
BNP Paribas
12 2030 0045 1110 0000 0020 5820

„Jeśli komuś pomogłeś, to jest duża szansa na to, że ta osoba również zacznie pomagać.”