O STOWARZYSZENIU

Stowarzyszenie Młodzieży i Osób z Problemami Psychicznymi, Ich Rodzin i Przyjaciół POMOST powstało w 2000 roku, aby pomagać w zmaganiach z problemami psychicznymi młodym osobom i ich rodzinom.

Wierzymy, że pomoc osobom wkraczającym w dorosłość jak również wsparcie dla ich rodzin to szansa na zapobiegnięcie trwałej inwalidyzacji osób chorujących psychicznie.

Chcemy, aby osoby, którym pomagamy potrafiły skutecznie radzić sobie z własnymi ograniczeniami a tym samym miały szansę na rozwój osobisty i zawodowy tak jak wszyscy młodzi ludzie.

CZŁONKOWIE

Do naszego Stowarzyszenia należą:

MŁODZIEŻ

osoby od 19 lat po przebytych kryzysach psychicznych kontynuujący leczenie.

RODZINA

rodzice i opiekunowie a także rodzeństwo osób cierpiących

z powodu zaburzeń psychicznych.

PRZYJACIELE

osoby zainteresowane działalnością Stowarzyszenia i wspieraniem jego rozwoju.

HISTORIA STOWARZYSZENIA

W pierwszej połowie 2000r. grupa rodziców młodzieży leczącej się psychiatrycznie w Oddziale Dziennym Centralnego Szpitala Klinicznego nr 2 w Łodzi spotykająca się ze sobą i kierownikiem Oddziału – lek. psychiatrą – Barbarą Kaszyńską tworząc swoistą grupę wsparcia – postanowiła się sformalizować i stworzyć miejsce spotkań dla siebie i swoich dzieci.

Potrzebne było im miejsce, gdzie będą się mogli spotykać i wzajemnie wspierać a także prowadzić rehabilitację młodych osób z zaburzeniami psychicznymi, dla których jedyną ofertą po wyjściu ze szpitala zapewnianą przez Państwo były krótkie i rzadkie wizyty u lekarza psychiatry w poradni.

W dniu 30.06.2000r. odbyło się spotkanie założycielskie Stowarzyszenia działającego na rzecz pełnoletniej młodzieży z problemami psychicznymi, ich rodziców, rodzin i przyjaciół. Ponad dwa lata trwało poszukiwanie odpowiedniej lokalizacji. W październiku 2002r. Stowarzyszenie wynajęło lokal będący własnością Skarbu Państwa w Łodzi przy ul.Zachodniej 34. W połowie 2003r. przy Stowarzyszeniu utworzono Poradnię Zdrowia Psychicznego „POMOST”, która od 1.01.2004r. realizuje usługi na podstawie umowy z NFZ.

W kwietniu 2005 roku POMOST zmienił siedzibę na prawie trzy razy większą przy ul. Próchnika 7.

Od początku istnienia organizacja stale współpracuje z Urzędem Miasta Łodzi (przede wszystkim z Rzecznikiem Osób Niepełnosprawnych i Wydziałem Zdrowia Publicznego) a także z Urzędem Marszałkowskim i Urzędem Wojewódzkim.

NASZE CELE

  • promocja zdrowia psychicznego
  • wspieranie młodych osób po przebytych kryzysach psychicznych w powracaniu do życia w społeczeństwie
  • pomoc rodzinie w odzyskaniu równowagi zachwianej poprzez wystąpienie kryzysu psychicznego u jednego z jej członków
  • wspieranie dostosowania systemu edukacji i rynku pracy do potrzeb osób z zaburzeniami psychicznymi
  • promocja i rozwój wolontariatu także jako skutecznej formy terapii
  • walka z krzywdzącymi uprzedzeniami i stygmatyzacją osób z problemami psychicznymi w społeczeństwie

NASI WSPÓŁPRACOWNICY

Zespół bez którego nie dalibyśmy rady pomagać i dzielić się Naszą pomocą z osobami które jej potrzebują.

Ewa Nowaczyńska

Prezes Zarządu, koordynator projektów, specj. ds kadrowo – księgowych

Barbara Kaszyńska

Barbara Kaszyńska

wiceprezes Stowarzyszenia Pomost,
lek. psychiatra, specjalista terapii środowiskowej

Michał Ciesielski

Skarbnik

Aleksandra Kilanowicz

Kierowniczka Środowiskowego Domu Samopomocy „Przystań” i Klubu Samopomocy, sekretarz Stowarzyszenia Pomost

Weronika Łukasiewicz

Asystent zdrowienia, asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, członek zarządu ds. członkowskich

Aneta Grzyb

Specjalista ds. Rekrutacji i realizacji ścieżek wsparcia, Terapeuta zajęciowy, członek zarządu ds. współpracy ze zgromadzeniem konsultacyjno-doradczym

Mariusz Kołodziejski

Skarbnik, kierownik Biura Wolontariatu „Centerko”, pedagog, terapeuta zajęciowy, członek zarządu ds. działalności gospodarczej Stowarzyszenia

Aneta Szustak

Pedagog, terapeuta środowiskowy

Katarzyna Świątek

Główna księgowa

Renata Dębowska

Pracownik administracyjno-biurowy

Maria Przymusiała

Psycholog ŚDS

Karolina Urbanelis

Psycholog ŚDS i KS

Aleksandra Saar

Pedagog ŚDS i KS

Zofia Brzezińska – Zięba

Terapeuta zajęciowy

Bożena Brajte

Fizjoterapeuta

Bartosz Woźniak

Opiekun Asystent osoby niepełnosprawnej

Henryka Bukowska

Pracownik administracyjno-biurowy

Liliana Łukasiewicz

Pracownik administracyjno-biurowy

Elżbieta Czerwińska

Pracownik administracyjno-biurowy

Jakub Rychter

Psycholog, psychoterapeuta

Małgorzata Trojanowska

Asystent koordynatora

Małgorzata Walkiewicz

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Filip Pirowski

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Kamil Brzeziński

Socjolog, terapeuta

Anna Zajda-Czapińska

Doradca zawodowy

Pomaganie jest takie proste!

Dobro zawsze wraca.

Przekaż darowiznę online


20zł

Przekaż darowiznę online


50zł

Przekaż darowiznę online


inna kwota

Przekaż 1% naszej organizacji

Dzięki Waszym dotacjom jesteśmy w stanie pomagać, dziękujemy!

Wspomóż nas zakupami w internecie

Dzięki Waszym dotacjom jesteśmy w stanie pomagać, dziękujemy!

Stowarzyszenie Pomost

Staramy się być z Wami w najcięższych chwilach.
Czujemy się pomocni i chcemy być dla Was.

KOCHAMY POMAGAĆ.

Ogrom ciepła i pozytywnej energii, które są w nas postanowiliśmy przełożyć na czyny

NIP: 731 179 38 39
KRS: 0000097425
Konto bankowe:
BNP Paribas
12 2030 0045 1110 0000 0020 5820

„Jeśli komuś pomogłeś, to jest duża szansa na to, że ta osoba również zacznie pomagać.”