Klub POMOST

Klub POMOST2019-12-21T22:50:50+01:00

Pracownicy Klubu Pomost

Projekt „Nie tylko leki leczą”realizować będą następujący specjaliści:

Aneta Grzyb

Instruktor terapii zajęciowej/terapeuta środowiskowy

Instruktorka terapii zajęciowej. Ze Stowarzyszeniem POMOST związana od ponad 7 lat. W tym czasie z powodzeniem i pozytywną opinią ze strony Członków Stowarzyszenia oraz przede wszystkim beneficjentów projektu „Nie tylko leki leczą”.

Współprowadzi zajęcia arteterapeutyczne, trening budżetowy, trening kulinarny, społeczność oraz jest współorganizatorką wyjść i spotkań kulturalnych. Czynnie bierze udział w różnego rodzaju imprezach okolicznościowych i kulturalnych poza siedzibą Stowarzyszenia, m. in. tworząc wystawy prac wykonanych przez Młodzież. Pani Aneta jest również koordynatorem wolontariatu dzięki czemu wolontariusze z Nami współpracujący mają możliwość zdobycia wiedzy na temat Naszej działalności. Tego jak współpracować i współorganizować wybrane przez siebie zajęcia z zakresu terapii zajęciowej. Tym samym odpowiednio ukierunkowywuje wolontariuszy jak udzielić najlepszego wsparcia Młodzieży do Nas uczęszczającej. W 2013 roku p. Aneta uzyskała również certyfikat terapeuty środowiskowego.

Aneta Szustak

Pedagog/terapeuta środowiskowy

Ukończyła pedagogikę specjalną, liczne kursy z zakresu zarządzania organizacjami pozarządowymi, pisania projektów, pracy terapeutycznej z osobami dotkniętmi chorobą psychiczną i ich rodzinami oraz uzyskała certyfikat terapeuty środowiskowego i dyplom doradcy psychospołecznego i rodzinnego.

Ze Stowarzyszeniem związana od 2006 roku. Na początku jako wolontariuszka w zadaniu „Nie tylko leki leczą”. Obecnie zatrudniona na stanowisku pedagoga oraz koordynatora projektów. Do jej obowiązków należą: koordynowanie pracą zespołu terapeutycznego, terminowe rozliczanie się z realizowanego zadania, odpowiednie wydatkowanie przyznanej dotacji, rekrutacja beneficjentów, indywidualne konsultacje pedagogiczne, prowadzenie zajęć grupowych, głównie społeczności terapeutycznej, interwencja kryzysowa, a także spotkania z rodzicami.
Ponadto pani Aneta jest koordynatorem wolontariatu i dba, aby zajęcia realizowane w ramach projektu były wsparte o nowatorskie pomysły i pozytywną energię młodych ludzi, którzy chcą poznać działalność Stowarzyszenia i pomóc Młodzieży w ich działaniach.

Robert Chyczewski

Trener/instruktor gier zespołowych

Ukończył pedagogikę na Wydziale Nauk o Wychowaniu UŁ w Katedrze Wychowania Fizycznego i Zdrowotnego. Instruktor pływania oraz gier zespołowych ze specjalnością piłka nożna. Absolwent studiów podyplomowych Psychologia w Zarządzaniu na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

oraz Dziennikarstwa i Marketingu Sportowego na Wydziale Politologii i Stosunków Międzynarodowych UŁ. Wieloletni zawodnik zespołów lig okręgowych województwa łódzkiego. Członek Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Hobby: sport, geografia, podróżowanie oraz historia. Ze Stowarzyszeniem POMOST związany od kwietnia 2014r. (Marzec 2014 – czerwiec 2015)
Michał Sajewicz – zaangażoany w realizację projektu od lipca 2015r.

Spotkanie dla rodziców/opiekunów

Obecnie spotkania dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi zostały zawieszone na czas nieokreślony.

Osoby potrzebujące wsparcia mogą je uzyskać w Stowarzyszeniu Rodzin Działających Na Rzecz Zdrowia Psychicznego „DLA RODZINY”,

tel. 42 616 05 16

oraz na konsultacjach indywidualnych z p. Anetą Szustak.

Wolontariat

Stowarzyszenie „POMOST” zaprasza na wolontariat !!!

Stowarzyszenie „POMOST” zaprasza do współpracy na zasadzie wolontariatu terapeutów zajęciowych, studentów V roku oraz absolwentów m. in. psychologii, pedagogiki, fizjoterapii, socjologii, ASP, AWF, do:

  • udziału i współprowadzenia zajęć terapeutycznych obejmujących rehabilitację społeczną

oraz studentów innych kierunków, do:

  • pomocy w poszukiwaniu sponsorów, darczyńców (fundraising)
adres: Łódź, ul.Próchnika 7
e-mail: a.szustak@pomost-lodz.org
Koordynator wolontariatu – Aneta Szustak
Stowarzyszenie Pomost

Staramy się być z Wami w najcięższych chwilach.
Czujemy się pomocni i chcemy być dla Was.

KOCHAMY POMAGAĆ.

Ogrom ciepła i pozytywnej energii, które są w nas postanowiliśmy przełożyć na czyny

NIP: 731 179 38 39
KRS: 0000097425
Konto bankowe:
BNP Paribas
12 2030 0045 1110 0000 0020 5820

„Jeśli komuś pomogłeś, to jest duża szansa na to, że ta osoba również zacznie pomagać.”

Go to Top